ST. HYPOLITUS HILLFORT ZNOJMO

Watch the video

Znojmo-Hradiště

The ancient settlement of Hradiště is situated on the top of a prominent and strategically important rock promontory on the north west area of the town of Znojmo, in the picturesque natural framework of the Podyjí – Protected Landscape Area. In the centre of the area are spacious buildings of the Red Star Crusader presbytery and the Church of St. Hypolytus, which gave the name to the first settlement.

The hillfort, which reaches 332 m above sea level, rises directly opposite Znojmo Castle and is separated from the city in the northeast by the deeply incised, romantic valley of the Granicky Stream. Its southern sides slope steeply down to the Dyje River and in the south-west to the valley of the Pivovarský Stream. Only from the north-west it is open to the slightly undulating terrain and therefore relatively accessible. Hradiště is a place with more than a thousand years of history. It offers valuable architectural monuments, beautiful nature, breathtaking views of the surrounding countryside and in summer also a visit to archaeological excavations. There are several hiking trails and the frequented Podyjí cycling trail running through it.

What can you visit in Hradiště?

It was filmed about Znojmo

Great Moravian hillfort

Listen to the audio

Royal City of ZNOJMO

Watch the video

Znojmo - you will like it

Watch the video

Informace z historie

Dějiny hradiště

Významný velkomoravský hrad na Hradišti u Znojma, vypínající se ve stometrové výšce nad hluboce zaříznutými údolími řeky Dyje a Gránického potoka, byl patrně již na přelomu 8. a 9. století opevněn až deset metrů vysokým pásem silného kamenohlinitého opevnění s vnějším příkopem. Tato mocná hradba obklopila celé tehdejší sídliště o výměře přes dvacet hektarů. Uvnitř bylo velkomoravské město rozděleno na dvě části další hradbou. Zbytky opevnění, které v 1. polovině 10. století zakusilo krutost maďarských kočovných hord, se dodnes dochovaly v podobě zemitého valu na severním okraji Hradiště nad srázem do Gránického údolí.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Nadační fond svatého Hypolita

Poříčí, 603 00 Brno
tel. +420 543 129 537
e-mail: BohuslavKlima@seznam.cz
web: www.znojmo-hradiste.wz.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Hradní, 66901 Znojmo
tel. +420 515 261 668
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz
web: www.znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Obroková 2/10, 66902 Znojmo
tel. +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
web: www.znojemskabeseda.cz

Jak se dostat do Hradiště?

Autobusem: Linky IDS JMK č. 801 (jen na Hradiště) a č. 817 (dále přes Mašovice až do Čížova) vyjíždějí od vlakového nádraží ve Znojmě a přes centrum města pokračují ulicí Pražskou, kde odbočují na Hradiště.
Autem: Hradištěm prochází vedlejší silnice ze Znojma na Mašovice a Podmolí. Tato silnice odbočuje ve Znojmě z ulice Pražské (součást hlavního tahu Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava).
Na kole: Obcí prochází značená cyklotrasa č. 5000 ze Znojma, která pokračuje ve dvou větvích buďto přes Králův stolec nebo přes Mašovice dále do Podmolí, kde se napojuje na hustou síť cyklostezek v Národním parku Podyjí. Přes Hradiště je také veden cyklistický okruh Trasa šesti městy.
Pěšky: Na Hradiště směřuje ze Znojma (od hradu) zelená turistická značka, která nejprve sestupuje lesoparkem do Gránického údolí a pak strmě stoupá po křížové cestě na Hradiště. V Gránickém údolí se od zelené odděluje žlutá značka, která na Hradiště stoupá mírnějšími serpentinami nad údolím Dyje. Obě značky z Hradiště pokračují dvěma různými cestami na Králův stolec. Odtud pokračuje už jen zelená značka, a sice k Andělskému mlýnu nedaleko Mašovic, kde křižuje další turistickou trasu. Odtud je proto možné pokračovat buď dále po zelené zpět směrem ke Znojmu pod Cínovou horu, nebo do Podmolí k husté síti turistických tras Podyjím.

en_USEnglish