Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Poutní místo Žarošice

O památce

Poutní místo Žarošice se váže k soše Panny Marie, kterou darovala kostelu královna Eliška Rejčka (1286-1335). Kostel i s poutním místem byl pod správou starobrněnská ženského cisterciánského kláštera až do roku 1782, kdy Císař Josef II. klášter zrušil. V té době se zavřel i poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Historie

Historie Žarošic sahá hluboko do minulosti. Z náhodných nálezů je prokázáno prehistorické osídlení a velkomoravská doba je rovněž dobře doložena. První písemná zmínka o obci pochází ze 13. století a nejstarší zprávy vyprávějí o dávné kapli či kostele Narození Panny Marie ve viničné hoře.

Poloha / dostupnost

Obec Žarošice se nachází 14 km jihovýchodně od Slavkova u Brna a 15 km západně od Kyjova. Při průjezdu obcí je poutní kostel sv. Anny nepřehlédnutelný, leží přímo u hlavní silnice a sochy před kostelem jsou v podstatě umístěny na chodníku u silnice.