Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Hradisko neštich svatý jur

Hradisko Neštich, Svatý Jur

Popis

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich sa vypína nad mestom Svätý Jur, na výbežku Malých Karpát s výškou okolo 342 m n. m. Jeho počiatky dokladajú pamiatky z priebehu 8. storočia, spojené s kultúrou Avarského kaganátu. Neskôr bolo nálezisko významným opevneným sídlom na území Veľkej Moravy. V čase najväčšieho rozmachu tvorili pevnosť tri opevnené areály na ploche okolo 8,5 hektára, s dĺžkou vyše 680 m.

Historie

Na drevozemnom hrade pôsobila stála vojenská posádka, ktorá poskytovala ochranu obyvateľstvu zo širokého okolia, ale zabezpečovala aj prechod obchodných karaván. Sústreďovala sa tu remeselná výroba, vrátane dielne klenotníka vyrábajúcej honosný šperk. Jedným z najvýznamnejších nálezov z čias Veľkej Moravy je strieborná arabská minca-dirham.  Osídlenie lokality pokračovalo v 13. – 14. storočí, do ktorého náleží drevená palácová stavba, unikátne keramické vodovodné potrubie s kamennou cisternou a murovaná brána. Dodnes sú na nálezisku viditeľné zvyšky mohutného valovo-priekopového slovanského opevnenia, vysokého miestami 9 až 11 m.

Praktické informace