Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Hradisko
starý tekov

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Popis

Obec Starý Tekov sa rozprestiera na temeni a na svahoch neveľkého trachytového kopca, ktorý je pozostatkom treťohornej sopky, pokrytej z časti diluviálnymi a aluviálnymi nánosmi. Tento prírodný útvar na západe obteká Hron a na východe vodný tok Perec. Začiatky osídlenia starotekovskej vyvýšeniny spadajú do mladšej doby kamennej. Dokladajú to početné nálezy úlomkov keramiky patriace do želiezovskej a lengyelskej kultúry.  V strednej tretine stojí súčasný kostol. Kostol je datovaný do 14.storočia, postavený je na mieste pôvodného stredovekého kostola.

Historie

Dôležité a významné postavenie v  slovanskom období mala hlavne severovýchodná, dominantná časť starotekovskej vyvýšeniny o celkovej rozlohe do cca 1 ha, stotožňovaná s komitátnym  hradiskom. Na celom tomto území je od roku 1776 do dnešných dní  cintorín. Keďže Starý Tekov sa historicky spája s hradiskom hrad mohol mať podobu kombinácie drevo – zemného hradu. V prvej fáze išlo pravdepodobne o palisádu, ktorú neskôr  nahradila hradba s nasucho kladených kameňov. Z výsledkov týchto výskumov sa teda predpokladá, že hrad nebol prestavaný na kamenný. V priebehu 13.stor. funkcia kráľovského komitátu stráca význam a v tomto istom roku župan Imrich de Beche prenáša prakticky sídlo župy do Levíc, len župné zhromaždenia s ohľadom na tradície, sa ešte za čas konávajú v Starom Tekove.

Praktické informace