Benediktinský klášter Rajhrad

Popis

Benediktinský klášter v Rajhradě ukrývá ve svých zdech největší moravskou klášterní knihovnu s více než 65 tisíci knihami. Některé jsou starší než samotný klášter, založený Břetislavem I. okolo roku 1048. Vrcholné dílo středověkého písemnictví představují rukopisy spjaté s královnou Eliškou Rejčkou, druhou ženou krále Václava II., macechou posledního přemyslovce Václava III. Dva z původních devíti svazků zakoupili rajhradští benediktini v roce 1828 za osm zlatých, v roce 2010 byly za 600 000 korun pořízeny jejich věrné kopie, jimiž návštěvnici listují a obdivují se zlaceným iluminacím.

Historie

Nejstarším klášterem na Moravě je Rajhrad, náležící řádu benediktinů. I když jej oficiálně založil kníže Břetislav kolem roku 1045. Ostatně místo bylo osídleno už během mladší doby kamenné a později zde stávalo hrazené sídliště a současně kultovní místo. Z dob před příchodem slovanských věrozvěstů se dochovala kamenná soška slunečního bůžka Svaroga, uchovávaná v klášterních sbírkách. V místě staroslovanského sídla vzniklo postupně velkomoravské hradiště, zřejmě s malým kostelíkem. Dominantou současného rajhradského kláštera je monumentální barokní chrám sv. Petra a Pavla.

Praktické informace

Pro delší procházku vyrazte na naučnou stezku Rajhradsko, která vás provede mezi vinicemi a nejzajímavějšími přírodními lokalitami v okolí městečka, případně následujte červenou značku po proudu Svratky přes Vojkovice do nedalekých Židlochovic. Zde si můžete prohlédnout místní zámek a krásný zámecký park nebo pokračovat mezi vinicemi do přírodního parku Výhon a na rozhlednu Akátová věž.