Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

PROJEKTY

Zdokonalujeme Cyrilometodějskou stezku

Realizujeme projekty, abychom dosáhli zlepšení Cyrilometodějské stezky v oblasti kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, ale i vědy a výzkumu.

Mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje kulturních stezek

Studijní cesta do Trondheimu v Norsku k navázání spolupráce s kulturní stezkou Svatého Olafa.

Cesta za písmem

Jakou formou přiblížit mladé generaci nad rámec běžné školní výuky písmo, které zapustilo pevné kořeny v našem kulturním prostoru před 1160 lety?

studijní cesta Bratislava 20.-21.2.2019

Projekt Partnerství Cyrilometodějské stezky

Partnerství a spolupráce je základ pro zajištění jednotného a společného fungování stezky.

Skalka u Trenčína

Živé kulturní dědictví

Fuerat aestu carentem habentia spectent tonitrua mutastis locavit liberioris inistra possedit.

Hiking along the Cyril and Methodius Route

Putování prostorem a časem ke kulturním kořenům

Cílem je zvýšení atraktivity putování po značených pěších trasách Cyrilometodějské stezky.

Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách

Cílem je přispět k dialogu mezi odborníky na velkomoravské a novodobé dějiny a školní mládeží.