Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Cyrilometodějská stezka
PUTOVÁNÍ PROSTOREM A ČASEM
ke kulturním kořenům

Cílem projektu je zvýšit atraktivitu území moravsko-slovenského příhraničí pro pěší putování místních obyvatel, turistů a poutníků po trasách Cyrilometodějské stezky prostřednictvím šetrného turismu. Projekt přispívá nejen ke zvýšení atraktivity pěšího putování, ale zároveň ke zvýšení atraktivity známých i méně známých přírodních, kulturních a technických památek, které se podél tras Cyrilometodějské stezky nachází.

4 putování na 4 trasách

Podzemí baziliky, Velehrad

Cyrilometodějské putování

Domluvili jsme se s Petrem Hirschem, známým českým poutníkem, na úzké spolupráci na pořádání čtyř putování v jednom roce, které byly nazvané podle ročních období. Tato spolupráce byla klíčová, protože jeho dlouholeté zkušenosti s pořádáním poutí u nás i v zahraničí přilákalo 30ti člennou skupinu poutníků, kteří putovali po trasách Cyrilometodějské stezky, která propojuje slovenské a české příhraničí. Ke každému putování Petr připravil detailní popis jednodenních etap, domluvil pro účastníky ubytování a doplnil putování o další program, který komunikoval se starosty, farníky, správci památek a dalšími.

video prezentace ze 4 putování

Promo videa

Z putování byla natočena vysoce kvalitní videa i s použitím dronu, který pořídil pěkné leteckých záběry. Kameraman Tomáš Lenárd absolvoval všechna putování i jako poutník. Klobouk dolů!

Video z Letního putování po Cyrilometodějské stezce

Video z Adventního putování po Cyrilometodějské stezce

Video ze Zimního putování po Cyrilometodějské stezce

Video z Jarního putování po Cyrilometodějské stezce

Modrá

Pěšky bez hranic -
Polohraný dokument

Polohranný dokument s názvem Pěšky bez hranic, kvůli kterému musela ujít režisérka Eva Toulová se svým štábem přes 400 kilometrů, je úspěšně dotočen. V hlavní roli diváci uvidí Terezu Němcovou-Petráškovou, Michala Kerna a zhruba padesát poutníků. Natáčení trvalo jeden rok a probíhalo ve všech ročních obdobích včetně sněhu, mrazu, deště a vysokých teplot.

Poutní pas a pamětní list

Pamětní list Cyrilometodějské stezky
Pas Cyrilometodějské stezky

"Poutní" pas

K putování patří deník nebo pas pro razítka. Proto jsme neváhali a připravili Pas Cyrilometodějské stezky se spoustou kolonek pro razítka. Je absolutně na Vás, od koho razítko získáte.

Pamětní list

Nemůže chybět ani pamětní list, který můžete získat pouze na Velehradě. Je to symbolická odměna a zároveň vzpomínka na putování po Cyrilometodějské stezce.

Infopointy

Kde je možné tyto tiskoviny získat. K tomuto účelu byla vytvořena síť InfoPointů Cyrilometodějské stezky pro jednotlivé trasy. Navíc zde můžete získat i mapy k jednotlivým trasám a další užitečné informace o Cyrilometodějské stezce.

mapoví průvodci cyrilometodějské stezky

Mapy značených pěších tras Cyrilometodějské stezky

Každý, kdo se vydá na jakoukoliv trasu, chce vědět, kudy trasa vede, kde se může setkat s problémy, jaké památky může vidět a navštívit, nebo může putování spojit s návštěvou nějaké akce. Tak právě na toto se zaměřují nové tři mapoví průvodci s názvem Putujme bez hranic, kteří jsou jak v tištěné podobě a lze je získat na InfoPointech Cyrilometodějské stezky, tak v elektronické podobě, které si lze stáhnout níže.

Cyrilometodějská stezka, tiskoviny