KDO JSME?

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM)

Hledáme to, co nás spojuje. Cyrilometodějský odkaz, který spoluvytváří evropské kulturní prostředí, považujeme za živý a aktuální. S pomocí partnerské sítě uskutečňujeme projekty, které jej pomáhají uchovávat a rozvíjet i v současných podmínkách, jako produkt mezinárodního kulturního cestovního ruchu. Kulturní stezka po stopách příběhu Konstantina a Metoděje vede přes zážitek k poznání a uvědomění. Propojujeme partnery z míst, kudy misie procházela (na základě vykonaných cest slovanských věrozvěstů a jejich následovníků), kudy se cyrilometodějská tradice a vzdělanost dále šířila po zániku Velké Moravy nebo která jsou ohniskem současné cyrilometodějské úcty.

Kostel svatého Michala Archanděla, Nitra-Dražovce
Hlaholice, Mikulčice

Od roku 2013 je rozvoj kulturní stezky řízen zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se Stálým sekretariátem sídlícím ve Zlíně, České republice. V současné době má sdružení 19 členů a 3 pozorovatele ze 7 zemí (CZ, SK, GR, SI, HU, BG, SRB) a hledá další členy a partnery, zejména v Podunají a Jadransko-jónském regionu. Práva a povinnosti členů jsou stanoveny ve stanovách. Stezka se vyvíjí jako soubor lineárních stezek i jako atomizovaná síť bodů zájmu. Asociace odpovídá za její řízení a marketing, podporuje výzkum kulturního dědictví a tematické akce. Cyrilometodějská stezka je zastřešující značka pro různé aktivity sdružení EKSCM, například vytváření nabídky nadnárodního cestovního ruchu jako jsou značené cyrilometodějské trasy.

Mezinárodní rozměr

Dědictví Konstantina-Cyrila a Metoděje je zastoupeno ve všech evropských makroregionech. Největší potenciál pro rozvoj trasy je však v makroregionu Podunají a na Balkáně, kde téma odkazu vzdělanců ze Soluně, jak z hlediska hmotného tak nehmotného dědictví, stále žije.

Cyrilometodějská stezka byla vybrána řídící skupinou EUSDR PA3 jako nový projekt kulturní cesty s velkým potenciálem v Dunajském regionu.

Četná zájmová místa a cíle ukazují bohatou a rozmanitou povahu dědictví Konstantina-Cyrila a Metoděje ve všech svých projevech – památky posvátného kultu svatých bratrů, sekulární projevy úcty k nim, úvahy o jejich práci v moderním světě.

Naše hlavní zaměření

Konference-Velehrad

SDRUŽENÍ EKSCM

Síť EKSCM je provozována zájmovým sdružením právnických osob zřízeným podle českého práva. Představení orgánů „kdo je kdo“ v EKSCM.

Modrá

ČLENSTVÍ EKSCM

Sdružení EKSCM financuje svou činnost z členských příspěvků a projektových dotací. Máte-li zájem podpořit EKSCM a její cíle, staňte se naším členem.

HISTORIE EKSCM

Informujte se jak se vyvíjela myšlenka vzniku první kulturní stezky Evropy zaměřené na slovanské kulturní dědictví díky zapojeným členům a partnerům

INFOPOINTY CM STEZKY

Seznam míst označených nálepkou „InfoPoint Cyrilometodějská stezka“, kde jsou k dostání tiskoviny (mapy, pasy atd.) a další informace o CM stezce.

Modrá

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Informování veřejnosti o činnosti a aktivách Cyrilometodějské stezky realizujeme různými způsoby. Klikněte níže a přečtěte si novinky o stezce.​

MEDIÁLNÍ OZVĚNY

O Cyrilometodějské stezce se začíná psát víc a víc a proto veškeré články nebo audio/video budou zveřejněny právě tady, abyste je nemuseli hledat.

en_USEnglish