KDO JSME?

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM)

Od roku 2013 je rozvoj kulturní stezky řízen zájmovým sdružením právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se Stálým sekretariátem sídlícím ve Zlíně, České republice. V současné době má sdružení 19 členů a 3 pozorovatele ze 7 zemí (CZ, SK, GR, SI, HU, BG, SRB) a hledá další členy a partnery, zejména v Podunají a Jadransko-jónském regionu. Práva a povinnosti členů jsou stanoveny ve stanovách. Stezka se vyvíjí jako soubor lineárních stezek i jako atomizovaná síť bodů zájmu. Asociace odpovídá za její řízení a marketing, podporuje výzkum kulturního dědictví a tematické akce. Cyrilometodějská stezka je zastřešující značka pro různé aktivity sdružení EKSCM, například vytváření nabídky nadnárodního cestovního ruchu jako jsou značené cyrilometodějské trasy.

Kostel svatého Michala Archanděla, Nitra-Dražovce

Mezinárodní rozměr

Dědictví Konstantina-Cyrila a Metoděje je zastoupeno ve všech evropských makroregionech. Největší potenciál pro rozvoj trasy je však v makroregionu Podunají a na Balkáně, kde téma odkazu vzdělanců ze Soluně, jak z hlediska hmotného tak nehmotného dědictví, stále žije.

Cyrilometodějská stezka byla vybrána řídící skupinou EUSDR PA3 jako nový projekt kulturní cesty s velkým potenciálem v Dunajském regionu.

Četná zájmová místa a cíle ukazují bohatou a rozmanitou povahu dědictví Konstantina-Cyrila a Metoděje ve všech svých projevech – památky posvátného kultu svatých bratrů, sekulární projevy úcty k nim, úvahy o jejich práci v moderním světě.

Naše hlavní zaměření

Konference-Velehrad

SDRUŽENÍ EKSCM

Síť EKSCM je provozována zájmovým sdružením právnických osob zřízeným podle českého práva. Představení orgánů „kdo je kdo“ v EKSCM.

Modrá

ČLENSTVÍ EKSCM

Sdružení EKSCM financuje svou činnost z členských příspěvků a projektových dotací. Máte-li zájem podpořit EKSCM a její cíle, získejte informace o tom, jak se stát členem.

HISTORIE EKSCM

Informujte se o cílech EKSCM a o tom, jak se vyvíjela myšlenka vzniku první kulturní stezky Evropy zaměřené na slovanské kulturní dědictví díky zapojeným členům a partnerům.

INFOPOINTY CM STEZKY

Seznam míst označených nálepkou „InfoPoint Cyrilometodějská stezka“, kde jsou k dostání tiskoviny (mapy, pasy atd.) a další informace o CM stezce.