Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Hradisko Mužla

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Popis

Lokalita leží v západnej časti katastra obce Mužla, v časti Čenkov, v tesnej blízkosti Dunaja. Hradisko bolo umiestnené na vyvýšenom a mierne zvlnenom teréne. Osídlenie je možné doložiť už od mladšej doby kamennej. Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala  cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m. Jadro valu navŕšené v šírke 1,9 m bolo z oboch strán spevnené kamenným múrom.

Historie

Vstupná brána bola zrejme umiestnená v blízkosti severovýchodného nárožia. Vnútorný areál hradiska mal približne 1,74 ha, a na jeho polovici sa odkrylo 385 sídliskových objektov a 54 kostrových hrobov. Jednotlivé objekty sú rozptýlené po celom vnútornom priestore hradiska. Spomedzi nich je 79 zahĺbených obytných objektov s kamennou alebo hlinenou pecou. Lokalita v Čenkove mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy a patrí k výnimočným lokalitám na území dnešného Slovenska.

Praktické informace