DATABÁZE

Strategické lokality

ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY

Lokality, které ve velkomoravském období plnily funkci správně politických a církevních center.  Objevují se zde také méně známá místa, která mají spíše historický význam, jelikož na místě nejsou žádné pozůstatky nebo stopy. Nemůžeme vynechat likality, které díky iniciacím starostů, dobrovolných spolků a jiných subjektů obnovují nebo vytváří archeoparky.

Slovanské hradisko Bojná
Kostelík Margity Antiochijskej, Kopčany

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY

sakrální památky a významné poutní místa mající silnou vazbu na cyrilometodějskou tradici. Tvoří je zpravidla památky mladší, spjaté s šířením křesťanství po zániku Velké Moravy. Jde o románské kostely, benediktinské kláštery a nejvýznamnější poutní místa, jako místa rozvoje křesťanské tradice.