Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Sakrální památky

Trnavský kraj

kostol Margity Antiochijskej, Kopčany (Trnavský kraj, SR)

Kostol bol postavený v priebehu 9. storočia neďaleko areálu mikulčického hradiska, ktoré leží len 2 km západne. Prvý archeologický výskum sa tu realizoval v 60-tych rokoch, neskôr pokračoval v rokoch 1994-2008 spolu s pamiatkovou obnovou kostola. Ide o jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a nepravidelnou kvadratickou apsidou…

Bazilika Sedembolestnej Panny Marie, Šaštín-Stráže (Trnavský kraj, SR)

Bazilika minor Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach je jedným z najvýznamnejších chrámov na Slovensku. Stavať sa začal v roku 1736. Baziliku každoročne navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov, predovšetkým na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra)…

Pútnicke miesto Hájiček, Trstín (Trnavský kraj, SR)

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov na trase tzv. Českej cesty ho predurčila na osídlenie už v ranom stredoveku. Obec leží v bezprostrednom kontakte s územím Smolenického krasu, je z nej výborná dostupnosť na Záruby – Najvyšší vrch Malých Karpát (768 m n. m.) a poskytuje možnosti pešej aj cyklistickej turistiky v smere na Modru, Piešťany a Záhorie…

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava (Trnavský kraj, SR)

Siluetu Trnavy tvoria veže mnohých kostolov, pre ktoré je mesto prezývané …Malý Rím. Krása sakrálnych skvostov od gotiky po baroko, je svedectvom slávy takmer tristoročného pósobenia ostrihomských arcibiskupov. Výraznou pamiatkou je Bazilika sv. Mikuláša, ktorej Trnavčania nepovedia inak ako Hrubý kostol…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj