Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Archeologické památky

Žilinský kraj

Hradisko Velký vrch, Divinka (Žilinský kraj, SR)

Na okraji obce Divinka sa nachádza kopec Veľký vrch, kde je umiestnené hradisko s rozlohou asi 12 ha. Lokalita predstavuje strategickú polohu situovanú nad riekou Váh. Hradisko bolo osídlené a opevnené pravdepodobne nositeľmi lužickej kultúry. Skladá sa z akropoly, vrcholovej časti a podhradia. Je opevnené viacnásobnou fortifikáciou s niekoľkými bránami…

Hradisko Ostrá skala, Vyšný Kubín (Žilinský kraj, SR)

Hradisko sa nachádza severne od obce na skalnatom útvare Ostrá skala. skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Z viacerých strán je prirodzene chránené strmým zrázom. Najvyššia poloha – akropola – je opevnená valom, ktorý má podkovovitý tvar. V obci sa nachádza obecné múzeum na prízemí Obecného úradu s informáciami o dejinách obce a výskume na lokalite…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj