Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Archeologické památky

Trnavský kraj

Hradisko Kostolec, Ducové (Trnavský kraj, SR)

Severne od Piešťan v blízkosti obce Ducové sa nachádza vápencovo-dolomitický ostroh. Ide o polykultúrnu lokalitu, ktorá bola osídlená už v praveku. Najväčší význam však dosiahla vo včasnom stredoveku, kedy sa tu nachádzal veľkomoravský dvorec. V roku 1990 bola lokalita vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku…

Hradisko Molpír, Smolenice (Trnavský kraj, SR)

Hradisko sa nachádza severozápadne od obce na východnom svahu Malých Karpát na vyvýšenine s názvom Molpír. Lokalita bola intenzívne osídlená predovšetkým v staršej dobe železnej. Z tejto doby pochádza pravdepodobne aj mohutné opevnenie, chrániace hradisko zo všetkých strán…

Hradisko Majcichov (Trnavský kraj, SR)

Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Patrí k nížinným hradiskám a má rozlohu cca 7,2 ha. Zo všetkých strán bolo opevnené  systémom valov a priekop…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj