Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

HILLFORT
KOSTOLEC-DUCOVÉ

Take a look at the virtual tour

Hillfort Kostolec-Ducové

On the edge of Považský Inovec, which rises above the village of Ducové near Piešt’any, once stood the fortified manor of a Great Moravian Grand Duke. This place is precisely located on the rocky spur Kostolec near the village of Ducové.

Kostolec je veľkomoravské hradisko a významná archeologická lokalita. Vďaka výhodnému postaveniu v blízkosti dôležitých dávnovekých ciest sa lokalita stala obývaným miestom už vo viacerých obdobiach praveku. V súčasnosti sa tu nachádzajú sa zvyšky veľkomoravského dvorca pochádzajúceho z 9. storočia, so zachovalými základmi rotundovitého kostolíka a dobová rekonštrukcia časti kolovej ohrady. Zvyšky kostolíka boli opätovne vysvätené na sviatok sv. Cyrila a Metoda v roku 1990 a odvtedy sa tu každoročne na tento sviatok konajú sv. omše na počesť príchodu byzantskej misie na Veľkú Moravu. Toto územie je vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Areál je voľne prístupný širokej verejnosti. O historických momentoch vás oboznámia aj informačné panely.

What can you visit here?

Filmed about the Kostolec-Ducové hillfort

FOOTPRINTS OF THE DISTANT PAST - Part 1

Watch the video

FOOTPRINTS OF THE DISTANT PAST - Part 2

Watch the video

Information from history

HISTORY OF THE HILLFORT

The courtyard was apparently built in the second third of the 9th century after the destruction of the nearby fortress in Pobedim, which is linked to the expulsion of Pribinus by Mojmir in 833. It disappeared after a fire sometime between 940 and 970. The rotunda may have been built at the same time as the court, or even a few decades later as a copy of the two-peaked rotunda in Mikulčice.

Where to get tourist information?

Contacts

The hillfort is in the administration of the Balneological Museum in Piešt’any.

Municipality Ducové

Ducové č. 121, 922 21 Moravany nad/Váhom, Slovakia
tel. +421 33 7725501
e-mail: ducove@ducove.sk
web:ducove.sk

Balneological Museum

Beethovenova 1810/5, 921 01 Piešťany, Slovakia
tel. +421 33/772 28 75
e-mail: balneomuzeum@zupa-tt.sk
web:www.balneomuzeum.sk

Piešt'any Information Center

Pribinova 2, 921 01 Piešťany, Slovakia
tel. +421 33 / 771 96 21
e-mail: info@pic-piestany.sk
web:www.pic-piestany.sk

How to get to the hillfort?

You will pass through the municipality of Ducové and before the end of the road, a shabby, overgrown signpost points to the left of the main road, between the bushes, pointing in the direction of the hillfort. So turn left off the main road and follow the broken road that will lead you to the front of the ramparts of the hillfort. You can also get there with a car. As is known, there are indicative reconstructions of the palisade, gate and foundations of the buildings, as well as the foundations of the Great Moravian rotunda. The information boards there are already new and nicely made.

Tips for accommodation?

Photogalery