Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Kostol sv. Juraja Kostolany pod tribečom

Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom

Popis

Bohatú históriu a kultúru Ponitria pripomína mimoriadne cenný predrománsky Kostol sv. Juraja z 10. storočia, ktorý je najstaršou zachovanou predrománskou architektonickou pamiatkou na Slovensku. V jeho interiéri si možno prezrieť zvyšky románskych a gotických nástenných malieb z 11. storočia, ktoré sú najstaršie na Slovensku, a románsku kamennú krstiteľnicu.

Historie

Na základe archaického typu architektúry ako aj najnovších výsledkov archeologického výskumu na priľahlom cintoríne z 11.-18. storočie) bol kostol postavený najneskôr na prelome 10./11. storočia. Nie je však vylúčené, že kostol bol postavaný ešte skôr, dokonca na konci existencie Veľkej Moravy.

Praktické informace

Obec sa nachádza cca 25 km severovýchodne od Nitry. Kostolík je už zďaleka viditeľný z príjazdovej cesty. Je voľne prístupný, interiér si môžete prezrieť po dohode s pánom farárom.