PŘEHLED

Kalendář akcí

ČERVENEC / JÚL

3. – 5. 7. 2020
město Terchová

Cyrilo-metodské slávnosti, Terchová

Cyrilometodské dni sú neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho leta v Terchovej. Každoročné oslavy venované našim vierozvestcom sa konajú vždy za prítomností najvyšších cirkevných hodnostárov Žilinskej diecézy. Podujatie je bohaté na liturgický, ale i kultúrny program. Je rozdelené do niekoľkých dní, počas ktorých je pre veriacich pripravené plné duchovné vyžitie. Vyvrcholením osláv sv. Cyrila a sv. Metoda je každoročne konaná svätá omša na vrchu Oravcové.

4. – 5. 7. 2020
město Nitra

 

Nitra, milá Nitra 2020

Aj keď si tento ročník v rámci jej organizácie vyžiada niekoľko ústupkov a potrebných akčných riešení, zachované pritom zostanú všetky tri línie podujatia. Duchovná línia spájaná so slávnostnou svätou omšou na Svätoplukovom námestí. Historická línia, ktorá oživuje historické míľniky či osobnosti. Trojicu uzatvára spoločenská línia s pestrým spoločenským vyžitím.

26. 7. – 2. 8. 2020
obec Močenok

 

Gorazdův Močenok

Gorazdov Močenok 2020 – celonárodný festival kresťanského divadla. Súčasťou bude duchovný program, prednášky, súťažné aj nesúťažné divadelné predstavenia, ako aj tvorivé divadelné dielne. Počas festivalu prebehne každoročná púť na Nitriansky hrad s odovzdaním festivalového posolstva otcovi biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi. Za zaujímavosť tiež stojí napríklad výstava knihy Tajomstvo Zoborského kláštora.  Festival vyvrcholí pontifikálnou sv. omšou v rodisku sv. Gorazda na Gorazdove