Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Značení pěších tras Cyrilometodějské stezky

Jak se orientovat při putování?

Turistické značky

Stávající směrovky KČT jsou doplněny logem Cyrilometodejské stezky mezi vzdáleností a názvem cíle uvedených na směrovce, kterými trasa stezky prochází. Stačí sledovat už jen barvu pásového značení k další směrovce.

Mapy.cz

S mobilní aplikací mapy.cz  se neztratíte, i když nemáte ve svém chytrém telefonu připojení na internet. Trasa je vyznačená přímo v mapách, stačí sledovat nápis Cyrilometodějská stezka. Aplikace vám ukáže, zdali jdete správně.

turistický průvodce

Ke každému putování je nutné mít s sebou průvodce. Připravili jsme pro vás průvodce, který je možné si vyzvednout v turistických informačních centrech podél tras.