Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

CASTELLO DI POBEDIM

Podívejte se na video

CASTELLO DI POBEDIM

Slovanské nížinné hradisko s pohrebiskom, archeologická lokalita z 9. storočia. Hradisko sa nachádzalo juhozápadne od dnešnej dediny, jeho rozloha bola dovedna asi 8 ha. Pôvodne sa nachádzalo v močaristom prostredí, ktoré bolo pred začatím archeologických prieskumov v roku 1959 odvodnené.

Obytnými stavbami boli jednoduché zemnice s kamennou pecou v jednom rohu. V okolí hradiska sa nachádzali početné sídliská., na niektorých bola doložená kováčska dielňa. Hradisko patrilo k významným mocenským miestam, ktoré malo dôležitú organizačno-správnu, obchodnú a výrobnú funkciu. V obci sa nachádza miestne múzeum v Roľníckom dome, ktorý je dobovo zariadený. Okrem historického nábytku v ňom možno nájsť ľudové odevy, pracovné náradie či kolekciu tradičnej keramiky.

Cosa si può visitare qui?

È stato girato sulla fortezza

TRACCE DELL'ANTICO PASSATO (1/2)

Guarda il video

TRACCE DELL'ANTICO PASSATO (2/2)

Guarda il video

Informazioni dalla storia

STORIA DALLA COLLINA

Pobedim je známou archeologickou lokalitou. Najvýznamnejším objavom bolo odkrytie slovanského hradiska z obdobia Pribinovho kniežatstva. Najstaršie osídlenie Pobedima pochádza z mladšej a neskorej dobe kamennej, kedy sa v chotári obce usadili prví roľníci.

Dove trovare informazioni turistiche?

Contatti

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Comune Pobedim

Pobedim 255, 91623 Pobedim, Slovacchia
tel: +421 032/77 941 73
e-mail: obec.pobedim@pobedim.sk
web: pobedim.sk

Piešťanské informačné centrum

Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, Slovacchia
tel. +421 33 / 771 96 21
e-mail: info@pic-piestany.sk
web: www.pic-piestany.sk

Come arrivare alla fortificazione

Il villaggio di Pobedim si trova a circa 10 km a nord di Piešt'any. Non esiste un sentiero escursionistico o ciclabile che attraversi il villaggio (passa per il villaggio di Očkov, da cui è possibile svoltare in direzione di Pobedim). Il sito si trova a sud-ovest del villaggio, un'area ancora utilizzata a fini agricoli.