Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Poutní místo Svatý Hostýn

O památce

Svatý Hostýn je nejvýše položeným mariánským poutním místem na Moravě a současně nejnavštěvovanějším poutním místem v České republice. Zdaleka viditelnou dominantou vrchu Hostýna je bazilika Nanebevzetí Panny Marie dostavěná v roce 1748. Už po tři století je hostýnská hora se svou mariánskou svatyní cílem tisíců poutníků.

Historie

Archeologický výzkum dokládá pravěké osídlení Hostýna sahající až do doby bronzové; Keltové, první bezpečně známé etnikum na našem území, měli zde rozsáhlé opevněné sídliště – oppidum v rozsahu cca 20 ha s obranným částečně zachovalým valem o výšce 5-8 m (původně 15-18 m), délky 1 800 m.

Poloha / dostupnost

Automobily, motocykly a autobusy je možno ponechat na záchytném parkovišti pod Hostýnem ze směru od Bystřice pod Hostýnem (vedle hřbitova) a nahoru jít pěšky, na kole, je možno použít linkový autobus nebo taxi. Parkování je zpoplatněno. Autobusová zastávka je nedaleko parkoviště za křižovatkou směr Svatý Hostýn. Povolenku k jednorázovému výjezdu na Svatý Hostýn vydává automat umístěný na záchytném parkovišti vedle hřbitova u hlavní příjezdové silnice z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn. Provoz je nepřetržitý, cena je 100 Kč. Povolenky se vydávají pouze pro 50 osob dopoledne a 50 odpoledne.