Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

DATABÁZE

Sakrální památky

Bratislavský kraj

Pútnické miesto Marianka (Bratislavský kraj, SR)

Na západnej strane Malých Karpát leží obec Marianka, ktorá sa radí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V údolí stál pavlínsky kláštor, založený v roku 1377, kde sa po jeho zriadení konali mnohé púte. Avšak už pred jeho výstavbou sem početných pútnikov privádzali legendy o soške Panny Márie a zázračnom prameni…

Dóm sv. Martina, Bratislava (Bratislavský kraj, SR)

Táto katedrála je hlavným chrámom Bratislavskej arcidiecézy. Na počiatku zrodu tohto impozantného archítektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského kostola z hradu do podhradia. Žiadosť uhorského kráľa Imricha odobril pápež Inocent III. v roce 1221. Prestavba dovtedajšieho farského kostola sa začala v 14. st. a vtlačila novému chrámu goticků podobizeň…

Kostol sv. Kríža, Bratislava-Devín (Bratislavský kraj, SR)

Pri vstupe do tohto kostola z 13. storočia nemožno prehliadnuť súsošie sv. Cyrila a Metoda, které odkazuje na spatosť tohto miesta s ich misiou na Velkú Moravu. Povodný jednoloďový románsky podorys kostola sa postupne rozširoval až na gotické trojlodie. Chrám bol ale niekoľkokrát prestavovaný a tak tu možno vidieť pozostatky románskej, renesančnej, gotickej, barokovej a klasicistickej architektúry…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj