Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

DATABÁZE

Archeologické památky

Žilinský kraj

Hradisko Velký vrch, Divinka (Žilinský kraj, SR)

Na okraji obce Divinka sa nachádza kopec Veľký vrch, kde je umiestnené hradisko s rozlohou asi 12 ha. Lokalita predstavuje strategickú polohu situovanú nad riekou Váh. Hradisko bolo osídlené a opevnené pravdepodobne nositeľmi lužickej kultúry. Skladá sa z akropoly, vrcholovej časti a podhradia. Je opevnené viacnásobnou fortifikáciou s niekoľkými bránami…

Hradisko Ostrá skala, Vyšný Kubín (Žilinský kraj, SR)

Hradisko sa nachádza severne od obce na skalnatom útvare Ostrá skala. skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Z viacerých strán je prirodzene chránené strmým zrázom. Najvyššia poloha – akropola – je opevnená valom, ktorý má podkovovitý tvar. V obci sa nachádza obecné múzeum na prízemí Obecného úradu s informáciami o dejinách obce a výskume na lokalite…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj