Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

DATABÁZE

Archeologické památky

Trenčiansky kraj

Hradisko Mesciská, Pružina (Trenčianský kraj, SR)

Hradisko je umiestnené na trojuholníkovitom terasovitom výbežku vrchu Svrčinovec, nad sútokom Mojtínskeho a Strážovského potoka. Ide o dve opevnenia, pričom prvé (Mesciská I), severnejšie, je väčšie a kopíruje prírodnú hranu terasy využívajúc ju ako prirodzenú ochranu. Druhé (Mesciská II) je menšie, poloblúkové hradisko, a oddelené od prvého širokou úžľabinou…

Trenčianský hrad, Trenčín (Trenčianský kraj, SR)

Trenčiansky hrad je postavený na skalnej vyvýšenine nad ohybom rieky Váh (koryto rieky v minulosti prechádzalo bližšie pri hrade). Ide o polohu, ktorá bola využívaná ako strategické miesto už od praveku. V 9. storočí sa tu nachádzalo opevnené sídlisko. V hradnom areáli archeologický výskum objavil rotundu so štyrmi vpísanými apsidami…

Hradisko Pobedim (Trenčianský kraj, SR)

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavsky kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj