Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

DATABÁZE

Archeologické památky

Bratislavský kraj

Hradisko Neštich, Svatý Jur (Bratislavský kraj, SR)

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou. 

Hrad Devín, Bratislava-Devín (Bratislavský kraj, SR)

Pri sútoku riek Dunaja a Moravy sa na skalnom brale nachádza hrad Devín. Hradná vyvýšenina leží na križovatke Podunajskej a Jantárovej cesty, aj dôležitých brodov cez rieku Dunaj aj Moravu. Lokalita na skalnom návrší bola kvôli svojej polohe veľmi často osídľovanou už od mladšej doby kamennej…

Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislavský kraj, SR)

Majestátny hrad vynímajúci sa na kopci 80 m nad Dunajom je už po stáročia symbolom Bratislavy. Hradný kopec bol odpradávna osídlený vďaka svojej strategickej polohe. Vystriedali sa tu Kelti, Rimania, Germáni, Slovania a Maďari. Počiatky dnešného hradu siahajú do 13. stor. Z tohto obdobia pochádza najväčšia, tzv. Korunná veža hradu…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj