Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Hradiště klášťov

O památce

V lokalitě Klášťov se nacházejí nejvýše položené pozůstatky pravěkého a raně středověkého hradiska na Moravě. Klášťov v době velkomoravské představoval centrální hradisko pro celou oblast jižního Valašska. Na tomto kultovním místě byly objevené železné předměty, a uvádí se, že byly přinášeny jako obětiny (bůh bouře a hromu). Klášťov, by mohl být první takovouto lokalitou, nejen na území naší republiky, ale i v širším kontextu střední Evropy. Nicméně dle názorů odborníků existují i jiná vysvětlení.

Historie

Opevněné sídlo vzniklo na Klášťově zároveň s prvním
intenzivnějším osídlením této hornaté části jihovýchodní Moravy cca před necelými 3 tisíci lety na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné – halštatské přibližně v rozmezí let 900 – 750 př.n.l. Již tehdy bylo obehnáno mohutným celokamenným valem navršeným z velkých na sucho kladených kamenů, širokým přes 3 metry, na čelní straně zpevněným dřevěnou konstrukcí. Tuto lokalitu později využívali Slované. Klášťov byl nejvýše položeným velkomoravským hradištěm.

Poloha / dostupnost

Nejkratší cesta na hradiště Klášťov je z obce Bratřejov, kde je možné v centru obce zaparkovat např. u obchodního domu COOP a po zelené turistické značce k rozcestníku Klášťov-odb., kde odbočíte doprava na modrou značku, která vede k hradisku. Rovněž se dá dojet autem nebo autobusem do obce Vysoké Pole, odkud po žluté a pak po modré 7,3 km dojdete také k hradišti. Lokalita je veřejně přístupná.