Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

BENEDIKTÍNSKY KLÁŠTOR HRONSKÝ BEŇADIK

O pamiatke

Obec leží na strategickej križovatke ciest medzi Pohroním a Ponitrím, v oblasti tzv. Slovenskej brány. Dominantou obce je kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Kláštor patril benediktínskemu rádu, ktorý tu bol do začiatku 16. storočia. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku.

História

Miesto, na ktorom v súčasnosti stojí kláštor, bolo obývané už vo veľkomoravskom období. Prvýkrát sa opátstvo spomína v roku 1075. Význam pamiatky podčiarkuje aj rozsiahlosť majetkov, uvedených v zakladacej listine, ktoré kláštoru daroval uhorský kráľ Gejza. Kláštor bol postavený na strategickom mieste, tzv. Slovenskej bráne, v blízkosti významných obchodných ciest vedúcich údolím Hrona k banským mestám. 

Poloha/dostupnosť

Do Hronského Beňadika sa dostanete autom po rýchlostnej ceste R1, z ktorej je možné zísť priamo pri obci, výjazd Hronský Beňadik. Zaparkovať sa dá priamo pod kláštorom. Dostatočný počet bezplatných parkovacích miest sa nachádza aj pri kultúrnom dome, kde je možné zaparkovať aj autobus. Priame autobusové spojenie je dostupné zo Zlatých Moraviec a Levíc. Vlakom sa k nám dostanete z Levíc a zo Žiaru nad Hronom.