Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Cyrilometodějská stezka
CESTA ZA PÍSMEM

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Nedílnou součástí širokého kulturního odkazu Velké Moravy je písmo hlaholice, které vytvořil Konstantin (sv. Cyril) ze Soluně kolemr. 862–863 pro zápis jednotného jazyka – staroslověnštiny. Později se písmo rozšířilo do jiných slovanských zemí, přičemž nejdéle se používalo v Chorvatsku. Během 10. století Slované přešli k latince nebo cyrilici a hlaholice byla odsunuta na okraj. Krásná a zdobná hlaholice téměř vymizela z obecného povědomí. Před zrakem veřejnosti dnes ožívá zejména v archeologických lokalitách, kde probíhají edukační programy pro školy. Jakou formou přiblížit mladé generaci nad rámec běžné školní výuky písmo, které zapustilo pevné kořeny v našem kulturním prostoru před 1160 lety?

PRACOVNÍ A METODICKÉ LISTY

pro 1. stupeň základních škol

Pracovní a metodické listy Cesta za písmem s Hlaholníčkem si kladou za cíl rozšířit tvůrčím způsobem výuku na základních školách a dalších místech, kde probíhají edukační programy o Velké Moravě, odkazu sv. Cyrila a Metoděje a písmu. Jde například o archeologické lokality, muzea, střediska mládeže či další volnočasová zařízení. Materiál slouží především k rozvoji výtvarného vnímání. Nad rámec běžné školní výuky vybízejí zábavnou formou pomocí postavy blízké dětem – Hlaholníčka – k tvůrčí práci, zejména s písmem hlaholice. Hlaholice je písmo, které v době Velké Moravy sestavil Konstantin (Cyril) pro zápis jazyka – staroslověnštiny. Vytvoření písma mělo zásadní význam pro rozvoj vzdělanosti, kultury a víry v mnoha evropských zemích. Pracovní listy jsou určené pro dobrovolné rozšíření výuky na základních nebo základních uměleckých školách, ve volnočasových zařízeních či na památkách, které mají k tématu blízko. Nejmladší věkovou kategorií, pro kterou jsou pracovní listy určeny, jsou žáci 4. třídy ZŠ, kteří již mají ve výuce zařazeno téma Velké Moravy. Listy obsahují kromě běžných hravých úkolů s písmem či jazykem také tři speciální tvůrčí úkoly. Ty pro děti připravili umělci působící v moravsko-slovenském příhraničí, kteří ve své tvorbě pracují s živým cyrilometodějským odkazem. Jejich kreativní výzvy jsou seřazené od nejjednodušší (malba vitráže) po nejsložitější (gravírování skla). Úkoly a výzvy byly ověřené na základních školách během workshopů se žáky 4. tříd a jsou realizovatelné. Listy slouží také jako inspirace pro jinou tvůrčí práci s písmem, jazykem či kulturní tradicí.

sTUDIJNÍ CESTY

Slovácko

Na území Slovácka jsou místa, která jsou inspirativní pro práci s hlaholicí. Proto jsme je se skupinou umělců a pedagogů v září 2022 navštívili. Památník Velké Moravy a nové Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě - Pro inspiraci jsme se vydali nejprve do této národní kulturní památky. V roce 2022 zde bylo přímo vedle archeologické lokality otevřeno nové Cyrilometodějské centrum. Veřejnost seznamuje podrobně s cestami a příběhem Konstantina a Metoděje pomocí působivé expozice a řady interaktivních prvků. Slovácké muzeum zde pořádá řadu edukativních programů. Archeoskanzen v Modré - Atmosféru raného středověku jsme objevovali v Archeoskanzenu, který ukazuje, jak Velkomoravané v oblasti středního Pomoraví žili. Je oblíbeným místem školních výletů. Právě ve zdejší Metodějově škole je možné si vyzkoušet psaní hlaholice. Expozice Bible pro malé i velké na Velehradě - Téma cyrilometodějského odkazu, zejména šíření křesťanské duchovní tradice, osvětluje expozice ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Seznámili jsme se zde se souborem edukativních materiálů Matice velehradské Volím si Sofii. Cyklostezka sv. Metoděje mezi Boršicemi a Zlechovem - Jak lze pracovat tvůrčím způsobem s tematikou hlaholice a místního dědictví ukazuje názorně cyklostezka otevřená v r. 2021. Zdobená je díly ak. soch. Daniela I. Trubače.

Križová cesta Terchová-Oravcové

slovensko

Živý cyrilometodějský odkaz jsme hledali také na severozápadním Slovensku. Poutní místo Skalka u Trenčína - toto nejstarší poutní místo na Slovensku na vás dýchne historií zejména v areálu kláštera Veľká Skalka, kde působili mniši Andrej Svorad a Benedikt. Na nedaleké Malé Skalce se nachází barokní kostel, u kterého je postaven nový poutní dům. V létě se tu koná pravidelně mezinárodní výtvarně-literární sympozium ORA ET ARS. Jedním z iniciátorů akce je i výtvarník Jozef Vydrnák. Katedrála Nejsvětější Trojice v Žilině - před bronzovým sousoším sv. Cyrila a Metodějez r. 2000 jsme se potkali se zástupci Žilinské diecéze. Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Terchové - žilinská diecézní svatyně v Terchové je největší cyrilometodějský kostel na Slovensku. Řada prvků zde připomíná život a odkaz sv. Cyrila a Metoděje. Celoročně přístupný mechanický betlém představuje um místních řezbářů pod vedením Štefana Hanuliaka. Miestne kultúrne stredisko Terchová - v galerii provozované tímto střediskem jsme si prohlédli výstavu obrazů inspirovanou dílem Konstantina a Metoděje. Svými aktivitami středisko udržuje kulturní jedinečnost regionu, který má díky svým přírodním krásám Malé Fatry mezinárodní význam.

Workshopy na základních školách

ZŠ Boršice

Tvůrčí aktivity s hlaholicí popsané v pracovních listech byly ověřeny na workshopech uspořádaných na dvou základních školách. Jejich cílem bylo žáky poučit i pobavit a otestovat zvolené postupy. Aktivity pro žáky 4. třídy připravili sochař Daniel I. Trubač, keramik Karel Žíla, lektorka Mgr. Patrícia Ševečková a pedagožky Mgr. Lenka Daníčková a Mgr. Ivana Uhlířová. Aktivitám ve škole předcházela návštěva sochařského ateliéru v Polešovicích.

ZŠ Terchová

Aktivity pro žáky 4. třídy připravili sochař, sklář a pedagog Milan Opalka, výtvarník Jozef Vydrnák a pedagožky základní školy Mgr. Iveta Vojteková, Mgr. Danka Rybárová a Mgr. Renáta Opalková.

Konference

Konference CESTA ZA PÍSMEM, kterou v Městském informačním Event centru ve Staré Městě u Uherského Hradiště uspořádalo sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, přinesla kýžené ovoce. Poskytla totiž odborné pedagogické veřejnosti konkrétní návod, jak s dětmi metodicky pracovat při zprostředkovávání odkazu Velké Moravy a cyrilometodějské mise. Konference byla vyvrcholením projektu Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic, který jako klíč pro popularizaci světa Velké Moravy použil písmo – hlaholici. Výstupem projektu je volně dostupný materiál – pracovní a metodické listy „Cesta za písmem s Hlaholníčkem“ určený žákům od 9. let.