Bratislavský kraj

Hradisko Neštich, Svatý Jur

Hradisko Neštich, Svätý Jur

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou…

Kostol sv. Kríža, Bratislava-Devin

Kostol sv. Kríža, Bratislava-Devín

Pri vstupe do tohto kostola z 13. storočia nemožno prehliadnuť súsošie sv. Cyrila a Metoda, které odkazuje na spatosť tohto miesta s ich misiou na Velkú Moravu. Povodný jednoloďový románsky podorys kostola sa postupne rozširoval až na gotické trojlodie. Chrám bol ale niekoľkokrát prestavovaný a tak tu možno vidieť pozostatky románskej, renesančnej, gotickej, barokovej a klasicistickej architektúry…

Dom sv. Martina, Bratislava

Dom sv. Martina, Bratislava

Táto katedrála je hlavným chrámom Bratislavskej arcidiecézy. Na počiatku zrodu tohto impozantného archítektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského kostola z hradu do podhradia. Žiadosť uhorského kráľa Imricha odobril pápež Inocent III. v roce 1221. Prestavba dovtedajšieho farského kostola sa začala v 14. st. a vtlačila novému chrámu goticků podobizeň…

Pútnické miesto Marianka

Pútnické miesto Marianka

Na západnej strane Malých Karpát leží obec Marianka, ktorá sa radí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V údolí stál pavlínsky kláštor, založený v roku 1377, kde sa po jeho zriadení konali mnohé púte. Avšak už pred jeho výstavbou sem početných pútnikov privádzali legendy o soške Panny Márie a zázračnom prameni…

it_ITItaliano