Česká republika

Praha

Oživení cyrilometodějské tradice v českomoravských zemích souvisí s politikou českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského a jeho národní doktríny. Po svém dosazení na trůn, který měl v úmyslu povýšit pražské biskupství na arcibiskupství a oddělit jej spolu s moravskou diecézí olomouckou od arcidiecéze Mainzu, začal důsledně a cíleně prosazovat myšlenku slovanských kořenů svého českého lidu.

Sázavský klášter

První opat sazavského kláštera je spolu s Cyrilem a Metodějem prohlášen za patrona Čech. Jako kronika ze 13. století se říká, že byl poučen o slovanském písmu vytvořeném a kanonizovaném nejsvětějším biskupem Cyrilem. Prokop představil ve svém klášteře slovanskou liturgii a benediktinskou vládu.

Parco archeologico di Chotěbuz-Podobora

Parco archeologico di Chotěbuz-Podobora

Archeopark Chotěbuz-Podobora představuje repliku výšinného slovanského hradiště a je postaven přímo na místě, kde původně stála pravěká a později ranně středověká fortifikace. Fortifikační systém doplňují různé typy obydlí a výrobních objektů. Programová náplň v Archeoparku je zaměřena na naučné programy pro školy i širokou veřejnost…

Zámecký areál Hradec nad Moravicí

Zámecký areál Hradec nad Moravicí

Hradecký ostroh náleží k severnímu výběžku pahorkatiny předhůří Nízkého Jeseníku. Tudy již v pravěku vedla jedna z nejdůležitějších komunikačních tepen ze Středomoří k pobřeží Baltu – jantarová stezka. Vlastní stavební vývoj areálu počíná slovanským hradiskem, jehož existence se předpokládá zhruba v 8. století v době Velkomoravské říše.

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradiště Klášťov

Na nejvyšším vrcholku Vizovických vrchů (754 m n. m.) leží nejvýše položené moravské hradiště – Klášťov. Opevněné hradiště zde vzniklo v pozdní době bronzové. Doložena byla také funkce hradiště jako významného opevněného centra ve velkomoravském období. Hora pravděpodobně sloužila obřadním účelům…

Hradisko sv. Klimenta, Osvětimany

Hradisko sv. Klimenta

Hradiště svatého Klimenta (Klimentek) je poutní místo, národní kulturní památka a archeologická lokalita. Výhodně situovaná a dobře chráněná poloha na staré obchodní stezce, která spojovala Pomoraví s Brněnskem, neunikla pozornosti osadníků již v době Velkomoravské říše. Dnes jsou v vyznačeny zbytky základového zdiva a stojí zde novodobá kaple sv. Klimenta….

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem…

Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště

Výšina sv. Metoděje

Národní kulturní památka se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině). Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje…

it_ITItaliano