Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

sochy

Velký kříž, vyrytý do kruhu, zdobený figurálními církevními reliéfy, soluňská promenáda

V posledních letech existuje tendence, zejména slovanských národů, věnovat památky historické paměti ve městě Thessaloniki. Na Nové promenádě města je velký kříž, vyrytý do kruhu, zdobený na jedné straně figurálními reliéfy kostela a na druhé straně jmény Cyrila a Metoděje, písmeny cyrilice.

Velký kříž, vyrytý do kruhu, zdobený figurálními církevními reliéfy, soluňská promenáda Leggi tutto »