Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

sakrální památky

Kostel sv. Klimenta, Močenok

Baroková stavba kostola je situovaná východne od kaštieľa v priestore ohraničenom murovanou ohradou s trojicou brán. Jej jadro tvorí loď zaklenutá pruskými klenbami, rozšírená o novšie bočné lode s betónovými stropmi. Na východe sa na ňu napája svätyňa s päťbokým záverom a kupolou, k nej zo severnej i južnej strany priliehajú sakristie s valenými klenbami.

Kostel sv. Klimenta, Močenok Leggi tutto »

Kostel svatého Jiří, Prespa

Prespa je venkovská oblast přírodních krás s kuriózním jezerem a důležitou historií. O dlouhé historii tohoto regionu svědčí archeologická naleziště na ostrově Golem Grad, stejně jako středověké kostely a kláštery roztroušené kolem Prespy. Ostrov Ail v Prespském jezeře byl prvním hlavním centrem vlády cara Samuela na území Severní Makedonie.

Kostel svatého Jiří, Prespa Leggi tutto »

Kostel sv. Sofie, Ohrid

Ochridská katedrála sv. Sofie je jednou z nejvýznamnějších památek v Severní Makedonii, kde sídlí architektura a umění ze středověku. Po dlouhou dobu to byl synodální kostel ochridského arcibiskupství. Byl postaven na základech staré sakrální budovy v období po velké misi sv. Cyrila a Metoděje, v době, kdy makedonští Slované přijali křesťanství ve slovanském jazyce.

Kostel sv. Sofie, Ohrid Leggi tutto »