Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Německo

Řezno

Řezno je místem císařského procesu s Metodějem. Byl zde odsouzen kvůli odlišnému vyučování, tj. kvůli slovanskému jazyku v liturgii. Po 12 stoletích je jedním ze sloganů tohoto města světového dědictví UNESCO (od roku 2006) náboženská svoboda – téma světového dědictví UNESCO po celá staletí.

Řezno Leggi tutto »

Ostrov Reichenau

V opatství na ostrově Reichenau u Bodamského jezera existují nejstarší důkazy o životě svatého Metoděje. Byl zapsán do Knihy bratrstva kláštera. Jména Metoděje a jeho učedníků jsou uvedena v řecké Majuscule. Někteří vědci považují nápis za autogram samotného Metoděje. Od roku 2000 je klášter součástí Seznamu světového dědictví UNESCO.

Ostrov Reichenau Leggi tutto »