Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

knihovny/archivy

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Národní a univerzitní knihovna „St. Klement Ochridský “, Skopje

Vliv sv. Cyrila a Metoděje a kult sv. Klimenta lze najít v různých aspektech současného kulturního života v Makedonii. Památka na ně nijak neslábne s časem, protože je stále velmi aktuální. S jejich kultem a oslavami je spojeno mnoho důležitých institucí v hlavním městě Skopje.

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Národní a univerzitní knihovna „St. Klement Ochridský “, Skopje Leggi tutto »

Černovice, Rezidence bukovinských a dalmatských metropolitů / Černovská univerzita

Charakteristikou Černovice je její architektonický celek. Od roku 2011 je kulturní dědictví součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Rezidence bukovinských a dalmatských metropolitů představuje mistrovskou synergii architektonických stylů postavených českým architektem Josefem Hlavkou v letech 1864 až 1882.

Černovice, Rezidence bukovinských a dalmatských metropolitů / Černovská univerzita Leggi tutto »

Cetine – Národní knihovna Černé Hory „Đurđe Crnojević“

Crnojević – poslední vládce nezávislého knížectví Zeta (Černá Hora), založil první tiskárnu knih o azbuce na Balkáně. Začalo to pracovat v Obodu a poté v klášteře Cetine. Na začátku roku 1494 byla vydána první kniha, tzv. „Oktoich pro první tón“. Další vrchol v černohorském časném tisku označuje tiskovou aktivitu Božidara Vukoviče.

Cetine – Národní knihovna Černé Hory „Đurđe Crnojević“ Leggi tutto »

Kišiněv – Národní archiv Moldavské republiky

Národní úložiště dokumentů, které se vztahují k politickému, hospodářskému, společenskému a kulturnímu životu Moldavska, sahají od 15. století až do začátku 21. století. Nejvýznamnějším fondem originálních dokumentů odrážejících společenský, ekonomický, kulturní a administrativní život Moldavska pro 15. – 19. století je sbírka moldavských středověkých aktů.

Kišiněv – Národní archiv Moldavské republiky Leggi tutto »

Opatství Heiligenkreuz

Opatství Heiligenkreuz (Stift Heiligenkreuz) je cisterciácký klášter v obci Heiligenkreuz v jižní části vídeňského lesa. Založen v roce 1133, je to nejstarší nepřetržitě obsazený cisterciácký klášter na světě. Klášterní knihovna je s více než 270 000 svazky největší soukromou knihovnou v Rakousku. Srdcem knihovny je středověká sbírka 1250 rukopisů a 860 prvotisků. Dnes je klášterní knihovna institucí znalostí a partnerem různých regionálních i mezinárodních výzkumných center.

Opatství Heiligenkreuz Leggi tutto »