Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Hlavní město Praha

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje

Barokní kostel podle projektu K. I. Dientzenhofera a P. I. Bayera byl postaven v letech 1730 – 1736. Interiér chrámu pravoslavné církve má štukovou výzdobu M. I. Palliardiho a fresky K. Schöpofa. Památku parašutistů, kteří v kryptě našli úkryt po provedení atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942, připomíná expozice o heydrichiádě v podzemních prostorách.

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje Leggi tutto »

Emauzy, opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa)

Klášter založil 21. listopadu 1347 král a pozdější císař Karel IV. Také pro Pannu Marii si vybral svatého Vojtěcha a Prokopa, Cyrila a Metoděje a Jeronýma (kteří byli tehdy považováni za autory slovanského písma). Do kláštera pozval chorvatské mnichy, kteří ve slovanštině sloužili římské liturgii a používali hlaholské písmo.

Emauzy, opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa) Leggi tutto »