Via Cirrilo-Methodiana - Itinerario culturale del Consiglio d'Europa

Hradisko Valy Bojná

Popis

Na nevysokom výbežku Považského Inovca v katastri obce Bojná sa rozkladá unikátne archeologické nálezisko, slovanské hradisko Bojná I. – Valy. Toto hradisko bolo významným hospodárskym, mocenským a christianizačným centrom Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Hradisko v súčasnosti predstavuje expozíciu v prírode Archeologického múzea Veľkej Moravy v Bojnej. V rozľahlom 12-hektárovom areáli obohnanom priekopami a valom možno obdivovať odkryté základy hradištných obydlí, rekonštrukciu vonkajšieho opevnenia a obytného dvorca pozostávajúceho z dvoch polozemníc a zásobnej jamy na obilie a potraviny.

Audio - Hradisko Bojná ožíva

Do pohoria Považský Inovec sa dostaneme vďaka exkurzii vedenej aktívnym starostom obce Bojná Jozefom Stankovským. Pri obhliadke slovanského hradiska a návšteve novo postavené vstupnej brány ranne stredovekého sídliska mu budú asistovať archeológovia Zbygniew Robak a Peter Bednár.

Historie

Medzi oblasti s viac-menej kontinuálnym osídlením od príchodu Slovanov na územie Slovenska, patrí východné predhorie Považského Inovca. Najstaršie nálezy sú datované do mladšej doby kamennej, sídliskové objekty sa našli aj z doby bronzovej a po vláde Keltov a Germánov si územie podmanili Slovania. Sídliská Valy sú predpokladom, že v období Veľkej Moravy bolo obývané aj územie súčasnej obce. Jej názov zrejme vychádza z praslovanského slova „bojňa“, označujúceho usadlosť v blízkosti miesta s vojenskou posádkou, ktorej prítomnosť na hradiskách je doložená.

Praktické informace

Ak ste sa rozhodli zvoliť hromadnú dopravu, nebude pre vás tento výlet krátkou zástavkou. Z obce Bojná vás totiž čaká vyše dvojhodinová prechádzka lesom. Trasa síce nie je turisticky označená, ale malé informačné tabuľky na stromoch nájdete po celej ceste. Ak ste sa ale rozhodli zvoliť vlastné auto, dokážete sa dostať do miest, ktoré vás do pol hodinky dovedú k vstupnej bráne. Tak či onak sa pripravte na lesnú cestu a stúpanie. Výlet nemožno označiť za náročný, ale jednoduchá krátka prechádzka to taktiež nie je.