Ilustrační video z putování ze Šaštína na Velehrad přes Kopčany a Mikulčice.