Hrad Devín Bratislava-devín

Hrad Devín, Bratislava-Devín

Popis

Devín je jedinečným a symbolickým miestom medzi historickými pamiatkami Slovenska. Nálezy z veľkomoravského obdobia potvrdzujú jeho kultúrno-duchovný, ako aj politicko-strategický význam.  Do histórie vás vtiahnu nielen ruiny stredovekého hradu, ale najmä pozostatky veľkomoravského kostola z druhej polovice 9. st., ktorý postavili s využitím rímskeho stavebného materiálu. V murive boli sekundárne použité tehly s kolkami XIII. a XIV. légie a preto bola stavba pôvodne zaradená do doby rímskej. Kostol sa datuje do obdobia vlády Rastislava, čiže okolo roku 850. Jeho pôdorys bol tvorený štyrmi miestnosťami s trojapsidovým východným záverom.

Historie

Išlo o sakrálnu stavbu okolo ktorej sa pochovávalo. V zásype a okolí stavby sa našli fragmenty polychrómnej omietky s rastlinnými, geometrickými a figurálnymi motívmi, ktoré zdobili interiér kostola. Je možné sa domnievať, že išlo o tzv. vlastnícky kostol, teda kostol spájajúci v sebe sakrálnu a svetskú – obytnú časť, ktorú využíval devínsky veľmož. Kostol existoval asi 60 rokov. Neďaleko neho bol objavený ešte ďalší objekt – tentoraz kruhového pôdorysu s priemerom 650 cm. O stavbe si vedci pôvodne mysleli, že je to neskororenesančná či ranobaroková veža alebo veterný mlyn. Výskum dokázal, že išlo o sakrálny objekt, datovaný do prvej polovice 11. storočia. Neďaleký veľkomoravský kostol už vtedy nejestvoval a ranostredoveká rotunda teda zrejme prevzala jeho funkciu.

Praktické informace

en_USEnglish