Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

Dóm sv. Martina Bratislava

O pamiatke

Je nepochybne najzachovalejším a najväčším gotickým kostolom v Bratislave. Vďaka svojej veľkosti už po stáročia dominuje panoráme mesta. S jeho stavbou sa začalo začiatkom 14. stor. na mieste staršieho románskeho kostola. Na stavbe a prístavbách sa podieľali známi stavitelia pracujúci na Dóme sv. Štefana vo Viedni – Hans Puchsbaum a neskôr Anton Pilgram. Chrám bol vysvätený v roku 1452, ale následné dostavby trvali až do roku 1510. 

História

Pýchou každého kresťanského mesta je farský kostol. Bezpochyby to platí aj o Dóme sv. Martina – najväčšom, najstaršom a najvýstavnejšom bratislavskom chráme. Na začiatku jeho existencie bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského Kostola Najsvätejšieho Spasiteľa z hradu do podhradia. Pápež Inocent III. v roku 1221 v tejto veci vyhovel žiadosti uhorského kráľa Imricha. Prestavba, ktorá sa od 14. storočia realizovala pod patronátom panovníka a mestskej rady, vtláčala vtedy už mestskému farskému kostolu gotickú podobu.

Poloha/dostupnosť