Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

DATABÁZE

Dobré praxe

Kód praxe

Partner

Název praxe

Stručný popis praxe

Soubory ke stažení

5I-VP-01

VP

Veligradská hledačka Velehradská hledačka

Velehradská hledačka a Veligradská hledačka(tzv. questy), na kterých byly zvláštní formou popsány trasy Cyrilometodějského putování dle orientačních bodů na úsecích Výšina sv. Metoděje (Uherské Hradiště) – Památník Velké Moravy (Staré Město) – Poutní areál Velehrad.

5I-VP-02

VP

Metodika značení a grafický manuál Cyrilometodějské stezky

Metodika popisuje a ilustruje, jak budou vypadat směrovky na úsecích v i mimo souběh stávajících značených tras KČT. Pro identifikaci trasy na směrovkách bude použito logo trasy Cyrilometodějské poutní stezky v bílé barvě umístěné do modrého podkladového čtverce.

5I-VP-03

VP

Projekt Otevřené brány

Cílem projektu "Otevřené brány" je zpřístupnění fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů, v pravidelném návštěvnickém režimu s kompetentními službami předem vyškolených průvodců. Projekt přispívá též k zvýšení zaměstnanosti v regionu.

5I-VP-04

VP

Dom Pútnika

Dom Pútnika je projekt, ktorý sa snažíme realizovať, alebo rozbehnúť v každom pútnickom mieste na Slovensku. Dom Pútnika predstavuje v prvom rade praktické zázemie pre prichádzajúceho pútnika. Je, alebo by mal byť, stabilnou súčasťou každého plne fungujúceho pútnického miesta.

5I-VP-20

VP

Dohoda o spolupráci při značení, obnově a údržbě poutních tras CM stezky v ČR

Předmětem dohody je vyznačení a následná obnova značení poutních tras Cyrilometodějské stezky v České republice logem Cyrilometodějské stezky (bílé logo na modrém podkladu), na kterou má EKSCM ochrannou známku, a které budou umístěny na směrovkách KČT.

5I-HCP-05

HCP

Budovanie infraštruktúry domov pútnikov pre potreby religiózneho kultúrneho cestovného ruchu

Účelom budovania Domu pútnika je snaha vybudovať ubytovaciu infraštruktúru ako súčasť siete materiálnej infraštruktúry využiteľnej pre pútnický turizmus a jeho rozvoj. Ide o miesto, kde má pútnik možnosť krátkodobo využiť ubytovanie so základným vybavením.

5I-VP-06

HCP

Budovanie dopravnej infraštruktúry pre potreby vytvorenia spoločného archeoparku

Návrh pro vytvoriť prepojenie medzi významnými archeologickými lokalitami Mikulčice (Česká republika) – Kopčany (Slovenská republika) nachádzajúcimi sa v pohraničnej oblasti rozdelenej hraničnou riekou Morava prostredníctvom vybudovania lávky.

5I-PP1-08

PP1

Poznej život Velké Moravy

Seznámení žáků 1. a 2. stupně s životem v období Velké Moravy přímo v areálu Archeoskanzenu Modrá. Žáci v průběhu prohlídky vyplňují pracovní sešity, prostřednictvím kterých se seznámí poutavou formou s historii, běžným životem obyvatel, řemesly, školou písma i s hlaholicí.

5I-PP1-09

PP1

Toulky s duchovním rozměrem, Region Slovácko

Cílem je přiblížit návštěvníkům Východní Moravy, oblasti Slovácko (Uherskohradišťsko) významné církevní památky národního významu i méně významné kostely, kaple a poutní místa. Přiblížit návštěvníkům příběh Cyrila a Metoděje i dochované lokality z doby Velké Moravy.

5I-PP1-10

PP1

Týdny na Velké Moravě – výukový program pro základní školy

Poutavou formou a s názornými ukázkami seznámit žáky 1. a 2. stupně s životem v období Velké Moravy přímo v areálu Archeoskanzenu Modrá. Žáci při prohlídce navštěvují jednotlivá stanoviště, kde jsou průvodci, kteří seznamují žáky s historii, běžným životem obyvatel, řemesly, školou.

5I-PP2-11

PP2

Nitra, milá Nitra ... Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti

Slávnosti Nitra, milá Nitra spájajú tradičné Dni Nitranov s Pribinovými a Cyrilo-metodskými slávnosťami a sú venované významným osobnostiam histórie i súčasnosti Nitry, ktoré výnimočným spôsobom ovplyvnili slovenské i európske dejiny.

5I-PP2-12

PP2

Stretnutie s Veľkou Moravou

Inscenovaný workshop s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov, prehliadka veľkomoravskej Nitry. Hlavným cieľom je vzbudiť u žiakov základných a stredných škôl záujem o kľúčovú tému.

5I-PP2-13

PP2

Scenár k workshopu Stretnutie s Veľkou Moravou

Cieľom scenára je zabezpečiť stabilnosť a kontrolovateľnosť priebehu jednotlivých predstavení programu. Pomocou scenára je možné sledovať, či sa nemení kvalita a úroveň programu. Prípadné zmeny je možné analyzovať a previesť potrebné korekcie.

5I-PP2-21

PP2

Cyrilometodské slávnosti v Bojnej

Cieľom je návštevníkom priblížiť históriu a tvorbu našej národnej a územnej identity ako aj vyskúšanie si na vlastnej koži život na Veľkej Morave. Koncepcia programu je zameraná striktne na priblíženie ranného stredoveku a teda najväčšej slávy ako aj pádu Veľkej Moravy.

5I-PP2-22

PP2

Po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry

Spoznanie a zatraktívnenie historickej témy o pamiatkach Nitry v časoch Nitrianskeho kniežatstva, Veľkej Moravy a Cyrilo-metodskej misie pomocou metódy školy v prírode, pri historických pamiatkach a s pomocou metód poznávacieho cestovného ruchu.

5I-PP2-23

PP2

Multimediálna didaktická pomôcka dejepisu – „Slovania a Európa v ranom stredoveku“ pre stredné školy

Učebná pomôcka - multimediální databáza pre učiteľov a študentov stredných škôl v predmete dejepis, ktorá by poskytla výber relevantných pramenných materiálov ku kultúrnym, politickým, náboženským, hospodárskym a sociálnym dejinám Slovanov v období včasného stredoveku.

5I-PP3-14

PP3

Online Mobilná aplikácia Story mapa „Tematická cesta sv. Cyrila a Metoda“

Vývoj aplikácie pre smartfón, ktorá pomôže pútnikovi / turistovi nie len vopred si naplánovať trasu cesty a sprievodný program, ale najmä priamo na trase pútnickej cesty pomôže pri orientácii v teréne, poskytne informácie ubytovaní a stravovaní, o cirkevných a historických pamiatkach atd.

5I-PP3-15

PP3

Hlaholská akadémia

Oživiť hlaholiku a tým postaviť v národe živý pamätník epochálnemu dielu sv. Cyrila a Metoda. Hlaholská akadémia ako škola hlaholského písma, ktorá má za cieľ spoznávanie a zveľaďovanie dedičstva otcov v duchu našich prvých učiteľov a duchovných otcov svätých Cyrila a Metoda.

5I-PP4-17

PP4

Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu

Cílem dokumentu je poskytnout jednoduchý metodický návod pro přípravu strategických dokumentů v oblasti cestovního ruchu, zvýšit účinnost strategického plánování a vytvořit podmínky pro strategické řízení cestovního ruchu.

5I-PP4-18

PP4

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu představuje pojem produkt cestovního ruchu a popisuje základní postupy, jak produkty cestovního ruchu tvořit a pečovat o ně. V manuálu je přehledně popsáno, co to je produkt cestovního ruchu, jak je tvořit a jak s nimi pracovat.

5I-PP4-19

PP4

Dům přírody Moravského krasu (DPMK) – certifikované turistické informační centrum

Celý koncept Domu přírody je založen na přímém zapojení návštěvníků do procesu poznávání a objevování přírodního a kulturního dědictví Moravského krasu. Pro školy, školky a organizované skupiny jsou připravovány speciální programy o Moravském krasu a komentované prohlídky.

5I-PP4-24

PP4

Setkání ve střední části Moravského krasu - Slované na Staré huti

Představit historické aktivity a hospodářskou činnost obyvatel na území Moravského krasu spojené úzce s tamním prostředím. Nabídnout interaktivní zapojení návštěvníků do praktických aktivit. Zprostředkovat jednotlivé výrobní úkony předváděných řemesel návštěvníkům.