Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

NOVINKY
CYRILOMETODĚJSKÉ STEZKY

Conference in Sofia

THE CYRIL AND METHODIUS ROUTE PRESENTED AT THE BULGARIAN NATIONAL CYRIL AND METHODIUS CELEBRATIONS IN SOFIA

23th May 2024, Sofia, Bulgaria

Thanks to the invitation of the Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences and the City of Sofia, the Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe became part of the Bulgarian national celebrations of the Day of Saints Cyril and Methodius. A photo exhibition “About Cyril and Methodius, Now and Then” was opened in the historical part of the city called Serdica. A general assembly of the members of the European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius was also held. Participants came from the Czechia, Slovakia, Bulgaria, Northern Macedonia and Greece, with others joining online. On the Bulgarian side, the meeting was attended for example by Stefan Hadzhitodorov, Vice President of the Bulgarian Academy of Sciences, Alexander Gorchev, Director of the Archaeological Museum Veliki Preslav, and Slavia Barlieva, Deputy Director of the Cyrillo-Methodian Research Centre at the Bulgarian Academy of Sciences. All present were also personally welcomed by the Deputy Mayor of Sofia Yana Genova.

Konference v Nitře

Mezinárodní vědecká konference Křesťanské hodnoty a trvale udržitelná společnost

17. dubna 2024, Nitra, Slovensko

Dne 17. dubna 2024 se v Nitře konala konference s názvem Křesťanské hodnoty a udržitelná společnost. Záštitu nad konferencí převzal mons. prof. Viliam Judák, PhD. - nitranský biskup a prof. RNDr. Libor Vozár, PhD. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Konference se zúčastnili odborníci ze Slovenska, České republiky, Polska a Řecka. Jedním z klíčových témat konference byla interpretace a zhodnocení významu cyrilometodějské misie v kontextu evropské hodnotové tradice a jejího významu pro současnou religiozitu a udržitelnou společnost. Peter Ivanič a Martin Hetényi se zabývali otázkou uplatňování křesťanských hodnot v prostředí kulturních cest schválených Radou Evropy. Rozsáhlá diskuse se rozvinula na téma obsahu evropských hodnot s výzvami k upřesnění a konkretizaci klíčových evropských hodnot v jejich návaznosti na cyrilometodějskou tradici. Diskutována byla rovněž otázka evropské identity, která je přímo spojena s křesťanskou kulturou a tradicí hodnot.

Mikulčice Sousoší – Putování z Kopčan do Mikulčic

PUTOVÁNÍ Z KOPČAN DO MIKULČIC OTEVŘELO TURISTICKOU SEZÓNU NA CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE

28. dubna 2024, Kopčany-Mikulčice, SR-ČR

Putování z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci otevřelo 28. dubna turistickou sezónu na Cyrilometodějské stezce. Přilákalo kolem 40 účastníků z Česka a Slovenska. Prohlédli si jak památky připomínající raný středověk – unikátní kostel sv. Markéty Antiochijské v Kopčanech a Slovanské hradiště v Mikulčicích, tak památky z barokní doby – císařský a královský Hřebčín a Kačenárnu v Kopčanech. Jen v Česku čítají dálkové cyrilometodějské trasy asi 930 km a sbíhají se na Velehradě. Na Slovensku je to dalších 570 km. Letošní turistickou a poutní sezonu jsme zahájili v česko-slovenském příhraničí na cyrilometodějské trase vedoucí z Kopčan do Mikulčic. 

putovani-Mauro06

ZVEME NA JARNÍ PUTOVÁNÍ PO CYRILOMETODĚJSKÉ STEZCE Z KOPČAN DO MIKULČIC

3. dubna 2024, Kopčany - Mikulčice, Česká republika

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje zve příznivce turistiky a kulturního dědictví na jednodenní putování po Cyrilometodějské stezce z Kopčan do Mikulčic po stopách Velké Moravy s průvodci. Akce se uskuteční v neděli 28. 4. 2024 od 10 hodin. Každý rok pořádáme několik putování po cyrilometodějských trasách. Jen v Česku čítají tyto trasy asi 930 km a sbíhají se na Velehradě. Na Slovensku je to dalších 570 km. Letošní turistickou a poutní sezonu zahájíme v česko-slovenském příhraničí na cyrilometodějské trase vedoucí z Kopčan do Mikulčic. Některé památky na trase připomínají slavné období Velké Moravy. Upozorňujeme tak na naše společné kulturní kořeny a dědictví.

Cyrilometodějská stezka

BAZILIKA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ NESE NOVĚ OZNAČENÍ CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

23. března 2024, Řím, itálie

Bazilika sv. Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touto bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Podle všeobecně přijatého mínění je bazilika s přilehlým klášterem místem, kde s největší pravděpodobností soluňští bratři pobývali, když byli v Římě. Navíc, v blízké papežské bazilice Santa Maria Maggiore byla schválena slovanská liturgie. V bazilice sv. Klementa nedaleko proslulého Kolosea se zase nachází hrob sv. Cyrila.