Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

První etapa putování

Wisla (PL) - Jablunkov

Základní informace o trase

Wisla je díky své krásné přírodě a zajímavým památkám ideálním místem pro putování po Cyrilometodějské stezce. Odtud putujeme směrem k českopolským hranicím na Malý Stožek odkud jsou pěkné výhledy na polské hory. Od Malého Stožku pozvolna klesáme lesní cestou do Jablunkova, nejvýchodnější město Česka, které se nachází na soutoku řek Olše a Lomné. V hustě osídlené oblasti žijí Češi, Poláci i Slováci, což se odráží například v letní folklorní slavnosti Gorolski Święto, svátku česko-slovensko-polského trojmezí.

Co nás čeká?

Výchozí bod: Wisla (PL)

Konečný bod: Jablunkov

Vzdálenost: 16,6 km

Předpokládaná doba putování: 5:47 hod.

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 507 m, klesání 546 m

Povrch: asfaltová cesta, převážně lesní a polní cesty

Kritické body: žádné

Náš tip:

Vezměte si s sebou dostatek jídla a pití, protože na některých úsecích trasy není během putování možné zakoupit žádné jídlo.

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Světové muzeum a knihovna Bible

Kostel Božího Těla

Informační centrum Jablunkov

Kde se najíst a ubytovat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

Ubytování v Jablunkově

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: