Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Hradisko Ostrá Skala
Vyšný Kubín

Pozrite sa na video

Hradisko Ostrá Skala, Vyšný Kubín

Hradisko vo Vyšnom Kubíne sa nachádza severne od obce na skalnatom útvare Ostrá skala, ktorá spolu s Tupou skalou patrí k chráneným areálom. Ide o prírodné dominanty nielen v okolí obce, ale aj v južnej časti Oravy.

Hradisko má rozlohu 1,5 až 2 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Z viacerých strán je prirodzene chránené strmým zrázom. Poloha bola osídlená už v eneolite. Najvyššia poloha – akropola – je opevnená valom, ktorý má podkovovitý tvar. Bol postavený zrejme už v závere doby halštatskej. Predpokladá sa, že po zničení hradiska na Tupej skale sa obyvatelia presunuli práve na bezpečnejšiu Ostrú skalu. Opevnenenie hralo dôležitú rolu najmä v dobe laténskej a rímskej a neskôr vo včasnom stredoveku bol pravdepodobne opravený a nanovo využitý, pričom na vrchu mohla byť drevená palisáda.

Co zde můžete navštívit?

Informace z historie

DĚJINY HRADISKA

Na Tupej skale je hradisko s osadou a žiarovým pohrebiskom z doby hallštattskej, žiarové popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, na Ostrej skale sídlisko púchovskej kultúry.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Obec Vyšný Kubín

Hviezdoslavova 117/5, 026 01 Vyšný Kubín
tel. +421 435 865 138,
e-mail: obec@vysnykubin.sk
web: www.vysnykubin.sk

Turistická informačná kancelária

Hviezdoslavovo námestie 1651/2 , 026 01 Dolný Kubín, Slovensko
tel. +421/0-915 049 407
e-mail: tik@orava.sk
web: tik.dolnykubin.sk

Ako sa dostať ku hradisku?

Vyšný Kubín leží cca 57 km východne od Žiliny a cca 4 km južne od Dolného Kubína. Vyšný a Dolný Kubín spájajú cyklistické trasy. Priamo na lokalitu však nevedie žiaden turistický chodník. Je prístupná len po lesnej ceste.
Voľne prístupná pamiatka, na ktorú je možné sa pešo dostať z Vyšného aj Dolného Kubína (časť Medzihradné) či Leštín.

Tipy na ubytování?