Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

První etapa putování

Velehrad - Bukovany

Základní informace o trase

Doporučená délka jednodenních etap včetně ubytování v cílových destinacích

Chřiby jsou velmi zajímavou oblastí z hlediska přírodovědného, ale i historického. Nalezneme zde velmi hodnotné lokality krajinářské, ale i přírodovědné, romantická lesní zákoutí, skaliska, studánky, potoky, hluboká údolí i místa s dalekým rozhledem a řadu archeologických míst.

Co nás čeká?

Náš tip:

Vezměte si s sebou dostatek jídla a pití, protože na některých úsecích trasy není během putování možné zakoupit žádné jídlo.

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Turistické centrum Velehrad

Infocentrum Velehrad

Bunč - Velehrad

Velehrad – významné poutní místo

Sekvojovec v Chabaních

Turistické informační centrum Buchlovice

Brest Rock

Kaple sv. Barbory

Hrad Buchlov

Skalní útvar Kazatelna

St. Clement Hillfort

Ruins of Cimburk Castle

Kaple sv. Jana Pavla II.

Kde se najíst a ubytovat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

Hotel Buchlov ***

Penzion Buchlovický dvůr

Hospoda U Špalka

Rekreační středisko Relaxx

Bukovanský mlýn

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: