Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Přednášející na konferenci

Massimo Tedeschi

Evropské sdružení Via Francigena

Massimo Tedeschi vystudoval obor inženýrství. V roce 2001 založil Evropskou asociaci Via Francigena.
Bývalý poslanec italského parlamentu (2004-2006) a starosta měst Fidenza (1991-2004) a Salso-maggiore Terme (2006-2011), je místopředsedou Consulta Nazionale per gli Itinerari Storici, culturali e religiosi, Poradního sboru pro historické, kulturní a náboženské trasy italského ministerstva pro kulturní dědictví, zřízeného v roce 2007.
Via Francigena je starobylá poutní stezka spojující Canterbury (Spojené království) s Římem (Itálie) přes Francii, Švýcarsko a Itálii. Jako diagonálu napříč evropským kontinentem lze stezku vnímat jako cestu kultur, cestu historie, která je dodnes živá a pomáhá budovat Evropu národů. Evropská asociace Via Francigena pracuje na rozvoji a ochraně této cesty, po které dodnes putují tisíce poutníků. Via Francigena se stala evropskou kulturní stezkou, která je referenčním bodem udržitelného cestovního ruchu, systémem sítí, které podporují rozvoj území v rámci této stezky. Na trase je patrná lázeňská tradice, která se rozvíjí jako důležitý prvek v rámci moderních poutních cest, což jí dodává další hodnotu.

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka