Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

První etapa putování

Svatý Kopeček - Olomouc

Základní informace o trase

Svatý Kopeček u Olomouce je jedním z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Zdejší bazilika je skvostem barokní architektury. Cestou do Olomouce se vám naskytnou nejen úchvatné výhledy do krajiny - na jedné straně Haná, na druhé Jeseníky, ale také několik míst, která rozhodně stojí za delší zastávku. Je to Velká Bystřice, obec známá svým lpěním na hanáckých tradicích, nebo samozřejmě samotné město Olomouc - historické centrum s unikátním Sloupem Nejsvětější Trojice, orlojem, souborem barokních kašen, řekou Moravou, pevnostmi, krásnými parky a tajemnými romantickými uličkami.

Co nás čeká?

Výchozí bod: Svatý Kopeček

Cílový bod: Olomouc

Vzdálenost: 12,9 km

Předpokládaná doba putování: 3:22 hod.

Obtížnost: nízká

Převýšení: stoupání 7 m, klesání 148 m

Povrch: po zpevněné komunikaci, polní cesty

Kritické body: žádné

Náš tip:

Plánujete-li navštívit památky v Olomouci, rezervujte si minimálně extra den navíc, protože to opravdu stojí za to.

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Svatý Kopeček - Olomouc

Bazilika Navštívení Panny Marie

Svatý Kopeček - Olomouc

Zoo Olomouc

Svatý Kopeček - Olomouc

Fort Radíkov

Svatý Kopeček - Olomouc

TVARG

Svatý Kopeček - Olomouc

Kulturní a informační centrum

Svatý Kopeček - Olomouc

Radnice s orlojem

Svatý Kopeček - Olomouc

Sloup Nejsvětější Trojice - UNESCO

Svatý Kopeček - Olomouc

Arcibiskupský Palác

Svatý Kopeček - Olomouc
Trasy v Česku

Katedrála sv. Václava

Olomoucké kostely a chrámy

Svatý Kopeček - Olomouc

Villa Primavesi

Kde se najíst a ubytovat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

U Kameňa

Penzion Fojtství

Penzion Zámeček Varna

Hotel Zámek Velká Bystřice

Penzion Morava

Ubytování v Olomouci

Restaurace v Olomouci

Máte zájem, aby se vaše provozovna objevila na těchto stránkách? Klikněte na odkaz vpravo a vyplňte přiložený formulář.

Fotogalerie

Fotografie z putování.

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: