Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Archeologická lokalita Na Špitálkách
Staré Město

Podívejte se na video

Archeologická lokalita Na Špitálkách

Významná polykulturní lokalita, národní kulturní památka, v sobě ukrývá nejen negativy základů velkomoravského chrámu s délkou 18,5 metrů, ale stopy daleko staršího osídlení – doložena je kultura popelnicových polí, se šňůrovou keramikou či kultura s moravskou malovanou keramikou sahající do mladší doby kamenné.

Lokalita národní kulturní památky „Špitálky“ se nachází na tzv. velehradské ostrožně a tvoří jihozápadní část Starého Města, která vznikla až po roce 1918. Severní část „Špitálek“ je dnes polohou „Na Špitálkách“ (místo objevení základů velkomoravského kostela v roce 1949) v užším slova smyslu. Velehradská ostrožna byla osídlena již od paleolitu, jak ukazují nálezy štípaných kamenných nástrojů ze starší doby kamenné, tak i nálezy broušené a hlazené industrie kultury s lineární keramikou, moravskou malovanou keramikou, keramické nálezy z období únětické kultury, kultury středodunajské mohylové a doby popelnicových polí, včetně období halštatu.

Co můžete navštívit ve Starém Městě?

Natočilo se o Špitálkách

V prostoru Veligradském

Poslechněte si audioreportáž

Špitálky

Podívejte se na video

Informace z historie

DĚJINY
ŠPITÁLEK

Území Starého Města bylo osídleno již od pravěku. Archeologickými výzkumy je osídlení doloženo v době kamenné, bronzové i železné.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum

Jezuitská 1885, Staré Město, 686 03
tel. +420 572 543 382
e-mail: pamatnik@slovackemuzeum.cz
web: www.slovackemuzeum.cz

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Smetanovy sady 179, 68601 Uherské Hradiště
tel. +420 572 556 556
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
web: www.slovackemuzeum.cz

Event centrum

náměstí Velké Moravy 2190, 686 03 Staré Město
tel. +420 739 944 599
e-mail: info@eventcentrum.cz
web: eventcentrum.cz

Jak se dostat na Špitálky?

Na archeologickou lokalitu se můžete dopravit vlakem, autobusem, autem i na kole.
AUTEM. Pro osobní automobily jsou v blízkosti dostupné veřejné parkovací plochy (poblíž vstupu do areálu KOVOZOO).
VLAKEM A AUTOBUSEM. Železniční stanice Staré Město je vzdálená asi 7 minut volnou chůzí od archeologické lokality. Nejbližší zastávka městské hromadné dopravy nese název Cukrovar.
NA KOLE Archeologická lokalita je volně dostupná i cyklistům.

Tipy na ubytování?