Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Sázavský klášter

O památce

Původně slovanský benediktinský klášter nad řekou Sázavou, který v roce 1032 společně založili přemyslovský kníže Oldřich a poustevník sv. Prokop v místě jeho poustevny, kde bojoval s démony. Sázavský klášter byl v Čechách 11. století pokračovatelem tradice slovanské vzdělanosti započaté na Velké Moravě apoštoly Slovanů sv. Cyrilem a sv. Metodějem. V expozici Sázavského kláštera se například setkáte s unikátními hlaholskými rukopisy Kyjevských listů, Hlaholských zlomků nebo Remešským evangeliářem.

Historie

S životem svatého Prokopa je spojeno mnoho legend, v nichž většinou svádí vítězný boj s ďáblem, coby představitelem zla. Kromě známé Čertovy brázdy, kterou prý vyoral s pekelníkem zapřaženým do pluhu od Sázavského kláštera ke svému rodišti v Chotouni u Českého Brodu, mu lidová slovesnost přisuzuje i vytvoření koryta samotné Sázavy. I to prý vyoral pluhem taženým čertem, a protože se rarach, poháněný křížem, kroutil, vzpouzel a uhýbal světci hned napravo a hned nalevo, je řečiště Sázavy tak ďábelsky zakroucené.

Poloha / dostupnost

Bezplatné parkoviště pro auta nebo autobusy se nachází asi 250 m od kláštera u mostu přes řeku Sázavu. Zde je také zastávka autobusů veřejné dopravy. Vlakové zastávky jsou v Sázavě dvě. Lze vystoupit na zastávce Sázava nebo na nádraží Sázava – Černé Budy. Z obou míst je cesta do kláštera přibližně stejně dlouhá (15 minut). Cyklisté mohou v areálu kláštera odložit svá jízdní kola na stojanu. Loď lze ukotvit u jezu pod klášterem, a pak pěknou romantickou procházkou podél řeky a přes lávku s krásnou vyhlídkou na panorama kláštera dojít až do něj.