Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Benediktinský klášter Rajhrad

Podívejte se na video

Benediktinský klášter v Rajhradě

Benediktinský klášter v Rajhradě ukrývá ve svých zdech největší moravskou klášterní knihovnu s více než 65 tisíci knihami. Některé jsou starší než samotný klášter, založený Břetislavem I. okolo roku 1048. Vrcholné dílo středověkého písemnictví představují rukopisy spjaté s královnou Eliškou Rejčkou, druhou ženou krále Václava II., macechou posledního přemyslovce Václava III.

Klášter v Rajhradě u Brna patří mezi nejstarší a nejznámější kláštery na Moravě. Klášter sloužil odedávna jako centrum kultury a vzdělanosti. Dnes zde můžete navštívit opatský chrám sv. Petra a Pavla a Památník písemnictví na Moravě s historickou knihovnou.
Stálá expozice památníku představuje moravské písemnictví v průběhu minulých deseti století. Klenotem expozice je především restaurovaná historická knihovna. Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad patří k největším klášterním knihovnám v České republice a čítá na 65.000 historických svazků. V části východního křídla kláštera je trvale funkční sakristie. Využívána je také obnovená kapitulní síň s přilehlou výstavní místností.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo se o Rajhradě

Kvarteto - Rajhrad

Podívejte se na video

TOULAVÁ KAMERA - RAJHRAD

Podívejte se na video

Informace z historie

Z DĚJIN KLÁŠTERA

V místě staroslovanského sídla vzniklo postupně velkomoravské hradiště, zřejmě s malým kostelíkem. Dominantou současného rajhradského kláštera je monumentální barokní chrám sv. Petra a Pavla.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Kde jinde dostat zaručené informace, než přímo na místě Benediktýnského kláštera.

Památník písemnictví na Moravě

Klášter 1, 664 61 Rajhrad
tel. +420 544 544 280
e-mail: rajhrad@muzeumbrnenska.cz
web: rajhrad.muzeumbrnenska.cz

Opatský chrám sv. Petra a Pavla

Klášter 1, 664 61 Rajhrad
tel. +420 547 230 027
e-mail: benediktini@volny.cz
web: www.rajhrad.benediktini.cz

Jak se dostat do kláštera?

Do kláštera se lze dostat po silnici s města Rajhrad (cca 1 km), kam jezdí kyvadlové vlakové a autobusové spoje z města Brna (12 km).

Tipy na ubytování?