Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

POLSKO

Częstochowa - Malý Stožek

Cyrilometodějská stezka v Polsku

Trasa se v Polsku rozvíjí v 15 etapách. Začíná v Čenstochové a končí na Malém Stožku na česko-polské hranici u města Wisla, známého zimního střediska. Trasa v Polsku má vysokou krajinářskou, přírodní a kulturní hodnotu: trasa prochází malebnou krajinou, mnoha jezerními oblastmi, národními parky, lesními komplexy. První část stezky se vyznačuje rovinatým terénem vedoucím do známých měst Čenstochová a Krakov.

Trasa vede přes dvě významná poutní místa v Polsku, a to Čenstochovou a Krakov, a přivádí nás do Wisly, která je známá pořádáním Světového poháru ve skocích na lyžích.

Co nás čeká?

Náš tip:

Kudy putujeme?

Doporučené rozložení jednodenních etap včetně ubytování v cílových destinacích.

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce:

cs_CZČeština