Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Cyrilometodějské dědictví

Národní archeologická památková rezervace Pliska

Podívejte se na video

Pliska

Starobylé město Pliska je hlavním městem prvního bulharského státu od založení Bulharska koncem 7. století chánem Asparuchem až do roku 893. Archeologické naleziště a muzeum se nachází 2 km od moderního města Pliska. První zmínka o Plisce pochází ze slavného nápisu Chatalar (protobulharský nápis) z roku 822. 

Archeologický průzkum lokality začal v letech 1899-1900 z iniciativy a pod dohledem Fjodora Uspenského a Karla Škorpila. Zjistili, že Plisku obklopovala dvojitá soustředná vnější (násep a příkop) a vnitřní, dodatečná kamenná zeď s kruhovými, pětiúhelníkovými a čtyřúhelníkovými věžemi.
Po mnoha letech archeologických výzkumů byly na ploše 23 km2 objeveny pozůstatky vnějšího a vnitřního města, trůnního paláce, malého paláce, pohanského chrámu, palácového kostela, vodní nádrže, lázní, hospodářských a obytných budov a impozantní katedrály. Velká bazilika - 1,5 km od východní brány pevnosti, je rozsáhlý klášterní komplex postavený v 9. století. Učedníky Cyrila a Metoděje zde pravděpodobně přivítal kníže Boris I.
Většina nalezených předmětů a artefaktů je vystavena v muzeu a návštěvníci se mohou dozvědět fakta o hmotné a duchovní kultuře místního obyvatelstva v VII-X století. Jako turistické atrakce se zde každoročně konají dvě akce: folklorní festival "Cherga" (etnická hudba, tance a zvyky, obvykle v červenci) a každoroční středověký jarmark "Dny předků" - jedna z nejvýznamnějších historických rekonstrukcí v Bulharsku (středověké bojové umění, kultura a tradice, jídlo a oblečení).

Co zde můžete navštívit?

Bylo natočeno o Plisce

Dvůr cyrilice

Podívejte se na video

Bitva o Plisku

Podívejte se na video

Informace z historie

Historie této oblasti

Původně byla Pliska vojenským táborem chráněným valy a příkopy. Více než 200 let zůstala hlavním správním, politickým a kulturním centrem prvního bulharského státu.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Archeologické muzeum profesora Rasho Rasheva

9920 Pliska, Bulgaria
tel. +359 889 539 823
e-mail: pliska_museum@abv.bg
web: xn----7sbb3acmfmvip.bg

Regionální historické muzeum Šumen

Slavyanski bul.17, BG - 9700 Shumen, Bulharsko
tel. +359 54 87 54 87
e-mail: museum_shumen@abv.bg
web: www.museum-shumen.com

Doprava - jak se dostat do rezervace?

Národní historická a archeologická rezervace "Pliska" se nachází 23 km od města Šumen a 70 km od města Varna. Do lokality nejezdí žádná veřejná doprava. Ve vzdálenosti 6 km od rezervace se nachází vlaková stanice (Kaspičan). Autem se sem lze dostat ze Sofie (199 km) po A2 a 772 až do Kaspičanu a pak do Plisky (cca: 4:40 hod.), z Varny po E70 , než z exitu 362 směrem na Kaspičan a pak do Plisky (cca za 1 hodinu).

Tipy na ubytování