Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

KDO JSME?

Sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM)

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v České republice založené v roce 2013. Propaguje živý odkaz Cyrila a Metoděje a hodnoty založené na úctě a dialogu mezi lidmi různých kultur a vyznání. Cyrilometodějská stezka jako produkt kulturní turistiky, který sdružení rozvíjí, získala v roce 2021 titul Kulturní stezka Rady Evropy. Sdružení je zodpovědné za řízení a marketing stezky, podporuje výzkum kulturního dědictví, organizuje tematické akce a realizuje nadnárodní produkty cestovního ruchu, jako jsou například Cyrilometodějské značené trasy. Společnými aktivitami přispívá sdružení k propagaci moderního evropanství a jeho hodnot. V současné době má sdružení 24 členů z 8 zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie a Severní Makedonie) a hledá další členy a partnery, zejména ve střední, jihozápadní a jihovýchodní Evropě.

Kostel sv. Michaela Archanděla, Nitra-Dražovce
Hlaholice, Mikulčice

Vize rozvoje sdružení

Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy staví na tisícileté cyrilometodějské kulturní tradici spojené zejména s kulturou slovanských zemí, která je trvalou oporou a inspirací pro svůj nadčasový rozměr vytvořený morálně silnými a vzdělanými osobnostmi – sv. Cyrilem a Metodějem a jejich následovníky. Propojováním jedinečných památek a tradic (hmotného i nehmotného dědictví) pod zastřešující značku rozšiřuje produktovou nabídku udržitelného mezinárodního kulturního turismu a posiluje kolektivní paměť. Šířením pozitivních evropských hodnot, které sv. Cyril s Metodějem v 9. století vytvářeli a jako spolupatroni Evropy stále vytváří, stezka přispívá k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu.

Cyrilometodějská stezka

Cyrilometodějská stezka je první stezkou uznanou Radou Evropy. Zaměřuje se na slovanské kulturní dědictví, a první certifikovanou stezkou s původem a sídlem v České republice. Staví na více než tisícileté cyrilometodějské kulturní tradici. Pro svůj nadčasový rozměr vytvořený morálně silnými a vzdělanými osobnostmi – sv. Cyrilem a Metodějem a jejich následovníky – je trvalou oporou a inspirací. Kulturní stezka po stopách příběhu slovanských věrozvěstů vede přes zážitek k poznání a uvědomění. Propojuje partnery z míst, kudy misie procházela (na základě vykonaných cest slovanských věrozvěstů a jejich následovníků), kudy se cyrilometodějská tradice a vzdělanost šířila po zániku Velké Moravy nebo která jsou ohniskem současné cyrilometodějské úcty. Kulturní stezka je vytvářena jako soubor lineárních značených tras i jako síť geograficky různorodých lokalit (památek). Potenciál má ve více než dvaceti zemích Evropy.

Naše hlavní zaměření

Study visit in Nitra Region, ECRCM Association

SDRUŽENÍ EKSCM

Síť EKSCM provozuje zájmové sdružení právnických osob založené podle českého práva. V následující části představujeme orgány sdružení a "kdo je kdo".

Study visit in Modrá, ECRCM Association

ČLENSTVÍ V EKSCM

EKSCM financuje svou činnost z členských příspěvků a projektových grantů. Pokud máte zájem podpořit EKSCM a její cíle, staňte se našimi členy.

Cultural Route of the Council of Europe, ECRCM Association

KULTURNÍ STEZKY

Program Kulturní stezky Rady Evropy se řídí Rozšířenou dílčí dohodou za účasti Rady Evropy.